Høring - Vekt på forskningskvalitet

Publisert 

Akademikerne har avgitt høringsuttalelse vedrørende "Vekt på forskningskvalitet til Kunnskapsdepartementet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator".

Akademikerne er opptatt av et godt indikatorsystem som ivaretar og sikrer kvalitet i forskningen.

Les høringen nedenfor.

Les også