Høring - Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Publisert 

Akademikerne har avgitt høringsuttalelse om NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet. Det er positivt at man har nedsatt dette utvalget. Utredningen er en god gjennomgang av vanskelige spørsmål og utredningen vil egne seg godt som grunnlag for opplæring og undervisning.

Akademikerne støtter hovedlinjene i utvalgets anbefalinger. Vi er enig med utvalget i at samvittighetsfriheten representerer en viktig menneskelig verdi, og at det bør legges til rette for at denne kan ivaretas også i arbeidslivet. Dersom det virkelig dreier seg om en dyp og viktig samvittighetsoverbevisning for arbeidstakeren, og det er mulig å legge til rette for reservasjon i praksis uten at det går utover andre, bør det legges til rette for reservasjon. Vi er enig i kriteriene utvalget mener bør stå sentralt i vurderingen av samvittighetsbasert fritak i arbeidslivet.

Høringsuttalelsen kan lastes ned nedenfor.

Les også