Høring - Rapport om "Seniorer i arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger"

Publisert 

Akademikerne har avgitt svar til Arbeids- og sosialdepartementet. Akademikerne ønsker aldersuavhengige regler for arbeidslivet, og et stillingsvern som er likt for alle.

Les også