Høring - NOU 2017:3 Folketrygdens ytelser til etterlatte

Publisert 

Akademikerne har avgitt høring sammen med LO-kommune, LO-stat, Unio og YS til Arbeids- og sosialdepartementet vedrørende forslag til reform om Folketrygdens ytelser til etterlatte.

Organisasjonene LO-kommune, LO-stat, Unio, YS og Akademikerne forstår behovet for å gjennomgå etterlatteytelsene i Folketrygden. Disse har i liten grad vært gjennomgått siden innføringen i 1967. Vi er enige i at mange samfunnsmessige forhold har endret seg siden den gang, noe som kan tilsi en vurdering av ytelsenes treffsikkerhet.

Høringen kan leses i sin helhet nedenfor.

Les også