Høring - Innspill til revisjon av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Publisert 

Akademikerne har avgitt høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet om innspill til revisjon av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Akademikerne mener at minst to sentrale forutsetninger for å lykkes med å nå målene i langtidsplanen må på plass; ansatte med høy kompetanse og gode rammebetingelser i form av bygninger, laboratorier og annen infrastruktur.

Les også