Høring - Forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven oppfølging av Kvalitetsmeldingen mv.

Publisert 

Akademikerne viser til Kunnskapsdepartementets brev av 26. september om endring i universitets- og høyskoleloven oppfølging av Kvalitetsmeldingen mv.

Akademikerne støtter departementets forslag om å gi utdanningsinstitusjonene rett til å selv fastsette tilleggskrav med opptak. Akademikerne vil samtidig poengtere behovet for å styrke rådgivningstjenestene slik at disse kan gi kvalifiserte og oppdaterte råd.

Akademikerne støtter forslaget om å innføre rett til å klage individuelt på gruppeeksamen, samt forslaget om en ny ordning når klage på sensur gir endring på to eller flere karakterer.

Akademikerne har for øvrig ingen merknader til forslaget.

Les også