Høring - Endring i Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Publisert 

Akademikerne har avgitt til Kunnskapsdepartementet. Akademikerne mener det er behov for å gjøre en evaluering av hvordan ordningen er praktisert. Ideelt sett burde denne evalueringen vært gjennomført før en gjorde endringer i forskrift.

Akademikernes høringsuttalelse kan leses nedenfor.

Les også