Høring – Endringer i universitets- og høyskoleloven som følge av Lov om statens ansatte og forskriftsfesting av regler om tjenestetidsberegning for stipendiater

Publisert 

Akademikerne har avgitt høring til Kunnskapsdepartementet vedrørende endringer i universitets- og høyskoleloven som følge av Lov om statens ansatte og forskriftsfesting av regler om tjenestetidsberegning for stipendiater.

Høringen er to-delt. For det første foreslås endringer i universitet- og høyskoleloven § 6-5 om midlertidige ansettelser. Bakgrunnen for disse endringsforslagene, er at det ved ny lov om statens ansatte er foretatt en endring i lengden av perioden en ansatt kan være midlertidig ansatt før vedkommende kan kreve fast stilling.

For det andre foreslås det endringer i forskrift om ansettelsesvilkår for vitenskapelige stillinger. Forslaget innebærer å samle alle særbestemmelser for stipendiater i en forskrift, og derfor foreslås en ny bestemmelse i forskriften knyttet til beregning av tjenestetid for stipendiater.

Les Akademikernes kommentarer nedenfor.

Les også