Øvre grense for reguleringsfond etter tjenestepensjonsloven § 4-6

Publisert 

Akademikerne viser til høring fra Finansdepartementet med forslag til å forskriftsfeste en øvre grense for reguleringsfond etter tjenestepensjonsloven § 4-6. Akademikerne støtter ikke at det fastsettes en øvre grense for reguleringsfondet, og har noen merknader.

Øvre grense for reguleringsfond etter tjenestepensjonsloven § 4-6

Akademikerne viser til høring av 17.11.2016 fra Finansdepartementet, med høringsnotat fra Finanstilsynet, med forslag til å forskriftsfeste en øvre grense for reguleringsfond etter tjenestepensjonsloven § 4-6. Akademikerne støtter ikke at det fastsettes en øvre grense for reguleringsfondet, og har følgende hovedmerknader:

1. Konsekvensene av å innføre en øvre grense for reguleringsfond er ikke tilstrekkelig kartlagt – Akademikerne etterlyser først og fremst et bedre grunnlag for beslutning om et øvre tak for reguleringsfond enn det som fremkommer gjennom høringsnotatet.

2. Dersom det skal settes en øvre grense på reguleringsfondet, så bør den settes slik at den kan følge utviklingen i G, og med et minimumsnivå i prosent av pensjonsbeholdningen.

Les også