Høring om forskrifter til tjenestepensjonslovene

Publisert 

Bakgrunnen for høringen er at det er vedtatt nytt kapittel 8 om uførepensjon som ikke er trådt i kraft. Høringen berører forslag til supplerende forskrifter og ikrafttredelse av dette.

Høring om forskrifter til tjenestepensjonslovene

Høringssvaret under kommer inn på

  • Ikrafttredelse og tilpasnng
  • Situasjonen for medlemmer som ikke er fullt arbeidsføre
  • Beregning av uførepensjon
  • Tak for samlede ytelser

Les hele høringssvaret i dokumentet under.

Les også