Høring om endring i opplæringsloven

Publisert 

Høringssvar – forslag til endringer i opplæringsloven – påbygging til generell studiekompetanse.

Viser til brev mottatt 06.12.13 fra Kunnskapsdepartementet.

Akademikerne stiller seg positive til å lovfeste en rett til påbygging for dem som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring. Retten til å søke påbygging i slike tilfeller eksisterer allerede i enkelte kommuner, ordningen har vært en suksess, og ved å lovfeste regelen vil man oppnå en forutsigbarhet for alle parter. Akademikerne er enig i de vurderinger departementet har gjort med tanke på fordeler i denne sammenheng.

Les hele høringssvaret i dokumentet under.

Les også