Forslag til forskrifter til tjenestepensjonsloven og om utbetalingsprofil

Publisert 

Akademikernes høringssvar om forslag til forskrifter til tjenestepensjonsloven og om utbetalingsprofil

Vi viser til høringsbrev av 24. mars 2014. Finanstilsynet foreslår i høringsnotatet at pensjonsinnretningene skal kunne operere med en teknisk rente. Bakgrunnen for dette baseres på en målsetning om "hensiktsmessig utbetalingsprofil" og at en skal unngå "sterkt økende regulering over tid". Akademikerne mener at det i høringsnotatet skulle vært diskutert tydeligere hva dette innebærer. I folketrygden legges det til rgunn at en regulering med G og fratrukket 0,75 % regnes som en hensiktsmessig utbetalingsprofil. Tilsvarende for offentlig tjenestepensjon. Akademikerne mener tilsvarende vurdering må gjelde tjenestepensjoner i privat sektor.

Les hele høringssvaret under.

Les også