Forslag til forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd

Publisert 

Høring - forslag til forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for ansatte i virksomheter som har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Vi viser til brev av 2. juni i år hvor Arbeids- og sosialdepartementet ber om synspunkter på forslag til forskrift om forebyggings – og tilretteleggingstilskudd i virksomheter som har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv.

Les hele høringsssvaret i dokumentet under.

Les også