2005

Publisert 

St.meld 20 (2004-2005) Vilje til forskning

Akademikerne deltok på høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite 4. april kl 17 - 17.30. Tema for møtet var stortingsmelding nr. 20 (2004 - 2005) Vilje til forskning.Akademikerne overleverte et notat med synspunkter på meldingen. Fra Akademikerne deltok: Akademikernes leder Christl Kvam, Politisk rådgiver Tekna Helene Falck Fladmark, Informasjonssjef Karen Eldbjørg Toven, Generalsekretær Norsk Forskerforbund Kari Kjenndalen