Tusen takk, og lykke til!

Publisert 

Etter fire måneder som Akademikerleder gir jeg nå stafettpinnen videre til Kari Sollien. Det har vært en ære og en glede å få lov til å lede organisasjonen i oppløpet av denne styreperioden.

Tusen takk, og lykke til!
Marit Hermansen, leder i Akademikerne

Blogginnlegg av avtroppet leder av Akademikerne, Marit Hermansen (@DrMarit)

Mye har forandret seg siden forrige rådsmøte – både i Norge og i verden. Her hjemme oljebremsen har slått inn. Arbeidsledigheten i privat sektor har steget betydelig. Presset på de offentlige budsjettene øker. Dette merker både vi som fagforeninger og våre medlemmer – enten de er i privat eller offentlig sektor. Vi smaker nå på noen av de samme utfordringene som våre kolleger lenger sør i Europa har følt sterkt på helt siden finanskrisen i 2008. De utviklingstrekkene som vi nå ser, gjør alle påstander om at fagorganisering er «gammeldags» til skamme. Et organisert arbeidsliv er en enorm styrke i den store omstillingsprosessen som Norge nå er inne i.

Akademikerne har de siste to årene engasjert seg sterkt nettopp i omstillingen av Norge. Vi har vunnet mange små og store seiere. Jeg vil fremheve noen:

Norge har aldri satset mer påkunnskap, utdanning og forskningenn nå. Fjorårets statsbudsjett er det beste forskningsbudsjettet på mange tiår Langtidsplanen for forskning som Akademikerne tok initiativ til i 2008, følges opp også i årets budsjett. Det skal vi ta vår del av æren for.

Vi har fått på plass en ny arbeidsmiljølov som heverøvre aldergrensefra 70 til 72 år, og vi har fått til en nedre grense på 70 år på bedriftsinterne pensjonsordninger. Det er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Dette er en sak som Akademikerne har kjempet gjennom. Begrensinger i lange midlertidige ansettelser er en annen viktig sak for mange av våre medlemmer.

Akademikerne har kjempet fram en separat endring av Arbeidsmiljøloven som lovfestet regler for konkurranse- og kundeklausuler. Vi har lykkes med å få selvstendig næringsdrivendes rammebetingelser på den nasjonale dagsorden. Vi har hatt og vil fortsatt ha et stort engasjement for å bedre denne gruppens velferdsordninger.

Våren 2016 fikk vi gjennomslag for et heltnytt lønns- og forhandlingssystem i staten. Dette er en viktig milepæl. Lønnssystemet i staten har vært en kampsak for oss helt siden Akademikerne ble opprettet i 1997 og endringene lover godt for moderniseringen av forvaltningen.

Vi har akkurat avsluttet historiens lengste Akademikerstreik i sykehus. Vi vet fortsatt ikke utfallet av nemndsbehandlingen, men vi vet at vi har lykkes med å sette betydningen av kollektivt vern på den nasjonale dagsorden. Streiken har ikke bare synliggjort verdien av Akademiker-fellesskapet for oss selv, den har også synliggjort verdien av den norske modellen. Streiken fikk full støtte fra en samlet fagbevegelse og ble også støttet av store deler av opinionen. Jeg vil rette en stor takk til dere alle for innsatsen selv om vi fortsatt ikke er i mål.

Vi gleder oss over at medlemsveksten fortsetter med uforminsket styrke. De siste to årene har antallet medlemmer vokst med 9 prosent - fra 178.000 til over 193.000. Vi kommer etter alt å dømme til å passere 200.000 medlemmer i løpet av året. Når vi nå går inn i vårt 20. år, er symbolikken i dette stor. Akademikerne fyller en viktig funksjon i norsk arbeidsliv.

Vi har oppnådd gode resultater i perioden 2014-2016, men det er ingen grunn til hvileskjær. Samfunnet vil møte store utfordringer framover. Norsk næringsliv og økonomi møter en ny virkelighet med lavere inntekter fra petroleumssektoren. Dette må møtes med kunnskap, innovasjonskraft og omstillingsevne. Det grønne skiftet må bli noe mer enn bare et retorisk slagord. Samfunnet må utvikles i en mer bærekraftig retning. Vi har de fleste – og beste -  forutsetninger for å lykkes.

Vi må omstille arbeidslivet til å møte en situasjon der automatisering og digitalisering trolig vil føre til at halvparten av dagens arbeidsplasser er borte om 20 – 25 år. Samtidig gir det oss muligheter til å møte velferdsutfordringene vi står overfor på en ny og offensiv måte.

Dette blir både en krevende og spennende reise, der ingen kan tillate seg å være gratispassasjerer. I Norge har vi vært flinke til å omstille oss uten mye støy fordi vi har høy tillit til hverandre, et tett samarbeid mellom myndigheter og partene i arbeidslivet, og et velutviklet sosialt sikkerhetsnett. Jeg håper ikke de angrepene vi den siste tiden har sett på den norske modellen, representerer en varig svekkelse av disse verdiene. Det vil vi alle tape på.

Den som skal lede Akademikerne i dette arbeidet er Kari Sollien. Jeg er svært glad for å gi stafettpinnen videre til henne, og jeg er sikker på at Akademikerne har valgt en kompetent, handlekraftig og samlende leder.

Les også