Blogg: Jeg er i gang

Publisert 

Jeg har hatt mine første dager som leder av Akademikerne. Jeg ser virkelig frem til utfordringen og ikke minst mulighetene som følger med jobben som leder av Akademikerne, og retter en stor takk til Akademikernes 13 medlemsforeninger for tilliten.

Blogg: Jeg er i gang
Kari Sollien, leder av Akademikerne. Foto: Akademikerne

Jeg vil også takkke Knut Aarbakke som har ledet organisasjonen i åtte år, og virkelig bidratt til å sette Akademikerne på kartet. Marit Hermansen fortjener også en takk for sitt lederskap i overgangsfasen i høst. Dere har gitt meg store sko å fylle, men jeg er klar for å ta organisasjonen videre!

Akademikerne er en nytenkende organisasjon som har blitt stadig viktigere i samfunnsdebatten. Jeg ser frem til å lede organisasjonen. Debatten om omstillingen av Norge vil bare fortsette, og Akademikernes medlemmer kommer til å spille en sentral rolle når vi skal finne løsninger på utfordringene som ligger foran oss. Kunnskap, utdanning og forskning har aldri vært viktigere enn nå, og vi må virkelig våge å tenke nytt for å møte fremtiden.

For at Akademikerne skal være den stemmen i offentligheten vi ønsker å være er vi avhengig av våre medlemsforeninger. Jeg ønsker å være en samlende leder som tar i bruk hele bredden i akademikerfellesskapet og bidrar til at alle medlemsforeningene blir involvert. Med min bakgrunn fra Legeforeningen er det mange saker jeg er godt oppdatert på, men så er det også noen jeg har mindre oversikt over. Da er det viktig for meg å ha kompetansen fra medlemsforeningene å lene meg på.

Mitt første år som leder er valgåret 2017, og vi skal bruke denne valgkampen til å sette saker på dagsorden som er viktige for våre medlemmer.

Norge står overfor mange utfordringer i omstillingen fremover. Lavere aktivitet på sokkelen, digitalisering og automatisering av arbeidslivet, velferdsutfordringer og det grønne skifte er noen av utfordringene som Akademikerne skal bidra til å løse.

Jeg gleder meg til å gå løs på dette sammen med foreningene. Skal vi lykkes, må vi bidra til at trepartssamarbeidet styrkes og at den norske modellen utvikles. Her skal Akademikerne være en aktiv og konstruktiv part.