Blogg: Satsing på IKT i utdanningen

Publisert 

Akademikerne har nå sendt innspill til finansministerens arbeid med statsbudsjettet for 2018. Ett av temaene vi løfter er økt satsing på IKT i utdanningen.

Blogg: Satsing på IKT i utdanningen
Kari Sollien, leder av Akademikerne. Foto: Akademikerne

Blogginnlegg av Kari Sollien, leder av Akademikerne.

I budsjettforliket for 2017 ser vi en økt satsing på IKT, med 500 studieplasser. Dette er dessverre ikke nok. Med dagens utdanningstakt vil Norge mangle mer enn 10.000 personer med avansert IKT-kompetanse i 2030. Trolig må vi fordoble antall studieplasser for å få nok personer med denne kompetansen i tide.

Studieplassene må selvsagt være av høy kvalitet, og bør opprettes ved institusjoner som innehar sterke fagmiljøer, bygg og utstyr. Institusjonene som får ekstra studieplasser bør samtidig styrkes ytterligere økonomisk for å ha forutsetninger for å ta imot flere studenter og gi dem et kvalitetssikret tilbud.

Det er heller ikke nok å satse på spesifikke studieplasser innen IKT. IKT må i større grad integreres i andre tradisjonelle utdanningsløp. Vi leser over alt at mange av dagens jobber vil forsvinne. Samtidig er det også grunn til å tro at mange av de tradisjonelle masterutdanningene vil bestå. Men disse må også utvikle seg! Stadig flere yrker er avhengig av og kan utføres bedre ved hjelp av teknologi. Men for å kunne håndtere teknologien trengs det mer teknologisk kompetanse.

Å beherske teknologi er å regne som en basisferdighet på linje med lesing og skriving, og må integreres allerede i grunnskolen. Men den må også integreres i høyere utdanning. Man blir en bedre lege og en bedre økonom dersom man behersker digitale verktøy. I tillegg kommer det faktum av at man også i arbeidslivet må være forberedt på å lære mer IKT og holde seg oppdatert på en utvikling som går stadig raskere.

Å fylle på med ny lærdom i arbeidslivet er noe akademikere flest er gode på, og til og med forventer at de får muligheten til å gjøre. Dette er godt dokumentert. Det er helt klart lettere å fylle på med kunnskap på områder der man har et grunnlag, enn å starte på null Derfor er vi nødt til å inkludere digital kompetanse i de eksisterende utdanningsløpene. Vi har, som nevnt, ingen tid å miste.

Les brevet til Finansministeren her.