Nyttårsblogg

Publisert 

2015 har vært et tøft år. Flyktningkrisen har preget oss alle, og vil fortsette å gjøre det i årene fremover. Vi har sett et dramatisk fall i oljeprisen, og arbeidsledigheten øker. Likevel synes jeg vi skal gå 2016 i møte med et positivt og offensivt blikk.

Nyttårsblogg
Knut Aarbakke

Ja, det har vært hardt, og det kommer til å være flere tøffe utfordringer som møter oss i 2016. Når jeg likevel sier at vi skal være offensive, er det fordi om noen skulle være i stand til å takle motgangen, så er det Norge. Som nasjon og som folk har vi et av de beste utgangspunktene.

For Akademikerne har 2015 vært et år hvor vi har fått gjennomslag for saker vi har jobbet med lenge. Vi har fått til en nødvendig modernisering av arbeidsmiljøloven, og dette følges også opp i utkastet til den nye tjenestemannsloven. Der tas det viktige steg for å få bukt med den høye langvarige midlertidigheten i staten. Vi har også jobbet hardt for å få på plass den nye loven som regulerer bruken av konkurranseklausuler i arbeidslivet, noe som har vært særdeles viktig for mange av våre medlemmer. Til sist er det verdt å nevne statsbudsjettet for 2016, som er det beste budsjettet noen sinne når det gjelder forskning og utdanning. Dette er et direkte resultat av langtidsplanen for FoU som i sin tid var Akademikernes ide.

Vi kan ikke unngå å bli påvirket av og engasjert i flyktningsituasjonen som hele Europa står midt oppi. Vår inngang til problemstillingene har vært Norges manglende evner til å kartlegge hva asylsøkerne faktisk kan, ikke bare hvem de er og hvor de kommer fra. Vi må ta inn over oss at vi er nødt til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere, og nå må vi ruste opp mottaksapparatet. Vi må starte kartleggingen av kunnskap tidlig og spørre folk hva de kan. Kunnskapsministeren har heldigvis lovet tiltak på dette området, og vi skal passe på at han holder det han lover.

VI opplever permitteringer og store økonomiske utfordringer i petroleumssektoren. Olje og gass har fungert som en motor i vår økonomi i mange år. Samtidig har vi fått på plass en forpliktende klimaavtale som bidrar til å at vi må våge å tenke nytt når det kommer til energimarkedet. Avtalen forplikter til felles innsats for globale utfordringer. Det må satses mer på forskning og utvikling, spesielt i næringslivet. Og da trenger vi at de offentlige insentivene styrkes, slik at det vil lønne seg for bedrifter å satse mot det grønne skiftet.

Det grønne skiftet ble faktisk kåret til årets ord i 2015 av Språkrådet. Et annet populært ord var mastersyke. Vi fikk heldigvis lagt denne ballen noenlunde død, selv om debatten blusser opp litt nå og da. Når ca. åtte prosent av den yrkesaktive befolkningen har mastergrad eller høyere så blir det litt rart å si at dette er for mange. Faktum er at det er for få. Vi trenger flere høyt utdannede. Arbeidsoppgaver både i det private og i det offentlige blir stadig mer kompliserte, og vi trenger akademikere for å løse utfordringene nå og i fremtiden. Og vi trenger akademikere til å forske. Kun gjennom forskning får vi utviklet ny kunnskap, nye metoder og nye løsninger. Da blir det selvsagt meningsløst å hevde at befolkningen er for høyt utdannet.

Fremtidens arbeidsliv er også noe Akademikerne har engasjert seg i gjennom 2015. Med den nye delingsøkonomien på kraftig fremmarsj, er det vanskelig å skulle sitte i båten og tviholde på gamle regler og tankesett. Det er bare å erkjenne at dette er vanskelig for det etablerte arbeids- og næringslivet, så også for oss i Akademikerne. Men vi må være en aktør her. Ti prosent av våre medlemmer er selvstendig næringsdrivende. Og vi har lenge talt deres sak overfor myndighetene. Dette arbeidet blir bare mer og mer aktualisert. Gründere, freelancere og selvstendige er en viktig del av fremtiden, der arbeidsmarkedet i stor grad blir en del av det globale markedet for varer og tjenester. Her kan vi ikke stikke hodet i sanden.

Akademikerne ønsker gode reguleringer og visjoner fra våre myndigheter, og som hovedorganisasjon har vi selvsagt en vesentlig rolle å spille også her. Vi representerer mange av de som er og blir deltakere i den nye arbeidshverdagen, og vi skal være en aktiv bidragsyter til at lovverk, reguleringer og rettigheter blir ivaretatt.

Til sist vil jeg takke alle våre medlemmer for året som har gått. Vi ser at vi vokser mest av hovedorganisasjonene, og det opplever jeg som en inspirasjon til stå på ytterligere. Akademikerne har en viktig rolle i norsk offentlighet og jeg er stolt av å kunne representere en fremoverlent, endringsvillig og nytenkende organisasjon.

Godt nytt år til dere alle!

Les også