Blogg: Vi må jobbe for mangfold

Publisert 

I går var jeg til stede på den fjerde nordiske Viteniverksetterkonferansen i Stockholm. Det viktigste jeg tar med meg er det fokuset som de strålende foredragsholderne hadde på mangfold.

Blogg: Vi må jobbe for mangfold
Knut Aarbakke

Når man bor i et av de nordiske landene så er det kanskje lett å bli innoverrettet og bakoverlent. Vi har det jo ganske greit, og man kan bli passiv av det og tro at vi ikke har noe å lære av andre samfunn og kulturer. Gårsdagens foredrag var en øyeåpner i så måte. De som kommer til Norge for å studere, eller innvandrere som allerede bor her har alle en unik kompetanse med seg som bedrifter i Norge må bli flinkere til å anerkjenne og verdsette om vi skal lykkes på den globale arenaen.

Foredragsholdere fra Sverige fortalte om at utdannelse ved utenlandske universiteter noen ganger blir sett på som mindreverdig kontra den kunnskapen som erverves i Sverige. Lisa Cooper fortalte om fordommer og diskriminering som hun ble møtt med da hun flyttet til Norge i 1989 som sort amerikansk kvinne. Denne typen holdninger er noe som vi ikke kan være bekjent av. Å ha bedrifter med et stort mangfold må ses på som et stort pluss i dagens globaliserte verden.

Avstanden mellom mennesker blir stadig mindre og skillet mellom offentlig og privat viskes ut gjennom sosiale medier. For å henge med i den rivende samfunnsutviklingen trenger vi det mangfoldet som innvandrere og studenter i utlandet tilfører arbeidsmarkedet. Ved å ha bedrifter og organisasjoner preget av mangfold vil kulturelle barrierer blir lavere og det vil også være lettere å møte andre med åpenhet og forståelse fremfor fordommer og diskriminering.

Til neste år skal konferansen arrangeres i Danmark, og de har virkelig fått en standard å leve opp til etter gårsdagens formidable foredragsholdere. Les mer om konferansen her, og se den på SACO sine hjemmesider.

Les også