Blogg: Vi kan bruke mer penger hvis det handler om å investere for fremtiden.

Publisert 

I dag la avgående regjering frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Her legges det opp til nøktern oljepengebruk, der man ser for seg å bruke om lag 2,9 prosent av realavkastningen av Pensjonsfond utland.

Blogg: Vi kan bruke mer penger hvis det handler om å investere for fremtiden.
Knut Aarbakke

Jeg er ganske overbevist om at det er rom for å bruke mer, og ser at mange økonomer mener at norsk økonomi tåler det. Jeg tror derfor kommende regjering har mer handlingsrom enn det vi kanskje så for oss bare for noen uker siden. En tidel opp på oljepengebruken er nesten 5 milliarder kroner mer i omløp. Da er spørsmålet først og fremst: Hva skal en tidel eller to eller tre mer brukes til?

Dersom vi investerer penger i bygg, veier, jernbane, klimatiltak, havner og annen infrastruktur utfordrer vi ikke balansen i økonomien i samme grad som om vi bruker penger på overføringer og skatte- og avgiftskutt. Derfor er det en god ide å gi klarsignal til oppstart av flere byggeprosjekter allerede nå. Jeg ville først og fremst satt i gang med bygninger, laboratorier, undervisningsrom og forskningsutstyr til universiteter og høyskoler. Da vil vi kunne ta imot flere studenter, heve studiekvaliteten, og får enda bedre kandidater ut i andre enden om fem, ti og femten år.

Så, Erna og Siv; bruk litt mer penger, men bruk dem på fremtiden.

Da må man investere i nettopp fremtiden!

 

Les også