Blogg: Vår viktigste ressurs

Publisert 

Barna er vår viktigste ressurs og derfor må vi gi alle like forutsetninger i oppveksten.

Blogg: Vår viktigste ressurs
Knut Aarbakke

Akademikerne er opptatt av å se hele utdanningsløpet i sammenheng. Og tidligere har jeg blogget om kommunens rolle i å utjevne sosiale forskjeller. Det handler om gode tilbud i barnehage, skole og SFO. Men det er også andre elementer som spiller inn i barns oppvekstvilkår som kan være avgjørende for deres utvikling.

Et viktig element er helse. Oppvekstvilkår har stor betydning for senere helse og livskvalitet. Her er kommunen viktig. Representanter for kommuner og fylkeskommuner treffer barna jevnlig. Helsestasjonen, tannlegen og helsesøster er kontrollpunkter som «ser» barna og har anledning til å tilrettelegge, bistå og hjelpe barn og foreldre som trenger det. Det er ingen grunn til at eventuelle sosiale forskjeller skal få helsemessige konsekvenser i et land som Norge. Her har vi et felles ansvar.

For arbeidsstyrken i kommunen som jobber med barna våre er også ytringsfrihet et viktig element. Vi trenger personell som evner å si i fra og ta opp problematikk som angår barna våre. Dette gjelder både barnas arbeidsmiljø, som inkluderer utforming og vedlikehold av skole, inneklima, mobbing, og læringsmiljø, samt deres forhold på hjemmebane med hensyn til oppfølging fra foreldre, misbruk og vold. Det må bli en bedre kultur for varsling når det kommer til vår viktigste ressurs. Barna vet ikke nødvendigvis hvem de skal snakke med, og de vet kanskje ikke en gang at det de opplever ikke er vanlig. Derfor må de alltid ha tilgang til kompetente voksne som ser dem og evner å gjenkjenne situasjoner som krever tiltak.

For at kommunene skal kunne tilby de beste tjenestene som kommer vår viktigste ressurs til gode er det nødvendig å prioritere sterke fagmiljøer innenfor skole- og helsesektoren.

Les også