Blogg: Sterke fagmiljøer er første pri

Publisert 

For kommunene som tjenesteleverandør bør første prioritet være å skape og opprettholde sterke fagmiljøer.

Blogg: Sterke fagmiljøer er første pri
Knut Aarbakke

Modernisering av offentlig sektor er avgjørende for å utvikle kvaliteten på offentlige tjenester og øke produktiviteten. Den danske produktivitetskommisjonen har blant annet konkludert med at dette fordrer mer tillitt og ansvar til lokale ledere og ansatte for å finne de beste løsningene.

Vi kommer til å få kommunesammenslåinger i Norge snart, og mens det diskuteres fotballag og kommunenavn kan det være lett å gå seg vill i argumentene. Med større kommuner i Norge er det naturlig at fagmiljøene også må bli sterkere for å løse flere og større samfunnsoppgaver for flere mennesker enn tidligere. Derfor er det viktig at kommunen også evner å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft.

Jeg tror at større kommuner og påfølgende sterkere fagmiljøer vil føre til at høykompetent arbeidskraft får opp øynene for kommunen som arbeidsplass. Hvilke andre steder enn i fremtidens kommune kan man få være med å løse store utfordringer for så mange mennesker? Slike utfordringer på arbeidsplassen tiltrekker seg kompetent arbeidskraft. Gjennom sterke fagmiljøer i fremtidens kommuner vil kvaliteten på tjenesteproduksjonen øke og dette vil komme både beboere og næringsliv til gode.

Vi står overfor betydelige sosiale og samfunnsmessige utfordringer i årene fremover. Dette fordrer en kommune som er kompetent, fremtidsrettet og innovativ. For å oppnå dette trenger man ikke bare flinke mennesker, man trenger flinke mennesker som jobber sammen. Kun på denne måten vil kommunene evne å finne løsningene på fremtidens utfordringer.

Les også