Blogg: Skivebom av NHO

Publisert 

Svein Oppegaard i NHO sa til NRK i forrige uke at flere bedrifter som har ansatt masterutdannede kunne klart seg med bachelor- eller fagutdannede. Jeg mener at han bommer på analysen og nedvurderer fremtidens kompetansebehov i Norge.

Blogg: Skivebom av NHO
Knut Aarbakke

Lenke til NRK Dagsrevyen 21. 5. februar 2015. (Innslaget starter 7:13 ut i sendingen).

Debatten om mastersyke er ikke ny. Den første store studenteksplosjonen kom på 1960-tallet. Da var svært mange bekymret for hva man skulle bruke alle disse akademikerne til. Men arbeidsmarkedet tok i mot dem alle. Den andre store studenteksplosjonen kom rundt 1990 med bankkrisen og boligkrakket. Også da var mange bekymret, men også da fikk akademikerne jobb.

Nå er det altså på ny en bekymring over at det blir for mange mastere. Det er en ubegrunnet frykt. Fortsatt er det «bare» om lag 8 prosent i den voksne befolkningen som har mastergrad. Akkurat nå opplever vi en del omstillinger i privat sektor, og vi ser at de nyutdannede ikke i samme grad får jobb lenge før de avlegger eksamen slik de gjorde for kort tid siden. Men NIFUs undersøkelser gjennom tiår viser at de aller fleste mastere får relevante og interessante jobber, og at arbeidsledigheten blant dem med høyere utdanning er lavere enn for andre yrkesgrupper.

Prognosene fremover viser med tydelighet at samfunnsproblemet snarere vil være mangel på kompetent arbeidskraft enn det motsatte. Ikke minst er akademisk arbeidskraft viktig for å bedre Norges produktivitet og konkurranseevne. Dette er senest vist i en rapport fra Menon om høyere utdanning og produktivitet.

Vi opplever at flere og flere næringer ser behovet for akademisk arbeidskraft. 45 prosent av akademikerne jobber for eksempel i konkurranseutsatt sektor, og det er denne sektoren Menons analyse om produktivitet og konkurranseevne fokuserer på. Her ser vi at veksten i akademikere går hånd i hånd med veksten i produktivitet. Næringene med vekst i akademikerandelen har fått bedre konkurranseevne ved at de har hevet kvaliteten på produktene og tjenestene de produserer eller at de har vridd seg mot mer betalingsvillige kundesegmenter.

Flere høyere utdannede i norske bedrifter vil heve kompetansen og dermed styrke konkurranseevnen. Mastersyken er en myte uten rot i virkeligheten. Da er det godt å se at studenter som Ådne Hindenes fra NRKs reportasje velger å fokusere på det han lærer på masterprogrammet som han vil få bruk for i fremtiden fremfor Oppegaards skremsel om at bedriftene ikke har bruk for masterutdannede.

Jeg tror heller det er bedriftene som trenger en skolering i hva masterutdannede bidrar med i stedet for at vi utdanner færre personer med mastergrad. Vi skal leve av kunnskap i fremtiden – da kan vi ikke sette på bremsene når den yngre generasjonen ønsker å ta høyere utdanning.