Blogg: Retrett, Horne. Retrett!

Publisert 

Knut Aarbakke ber Barne- og likestillingsministeren om å skrote forslaget om endring i reglene for overføring av foreldrepermisjon.

Blogg: Retrett, Horne. Retrett!
Knut Aarbakke

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne har fått inn 35 høringssvar på forslag til endringer i reglene for overføring av foreldrepermisjon mellom foreldrene. Det må være skuffende lesning for henne, all den tid hun tydeligvis ønsker å gjøre det enklere å overføre slik permisjon. Akademikerne har vært tydelige på at reglene hun foreslår vil bidra til å undergrave hele ideen om at begge foreldrene skal ta sin del av permisjonen - noe som blant annet sikres ved at den øremerkede delen av permisjonen til mor og far faller bort dersom den ikke tas ut.

Horne og resten av regjeringen har allerede endret pappapermisjonen fra 14 til 10 uker. Dette var det første skrittet i feil retning. Det nye forslaget hennes om å gjøre det lettere å overføre permisjonen er et skritt videre. Heldigvis er 32 av høringsinstansene ikke enige med henne. Og av de tre som faktisk støtter forslaget er den ene en privatperson. Da gjenstår bare Bedriftsforbundet og Norsk kvinne- og familieforbund på Hornes side. Viktige forbund, for all del, men når NHO, LO, KS, Unio, Spekter, YS, Virke, Akademikerne og 24 andre høringsinstanser går imot, er det på tide å ta tyren ved hornene…

Statsråden hevder hun i forslaget bare har fulgt opp avtalen med Venstre og Krf. Da bør man kanskje lytte til hva Venstres Sveinung Rotevatn uttaler om saken (ekstern lenke): Når et forslag får så til de grader hard medfart i en høringsrunde, fra alle parter, så er det god grunn for regjeringen til å lytte til fjellvettreglene og snu i tide.

Når også NAV, som er satt til å forvalte regelverket, sier at det vil være svært vanskelig for NAV å gjennomføre Solveig Hornes (Frp) forslag til kontroll av ny foreldrepermisjon, er det ikke nok å snu venstre om. Da er det eneste fornuftige å slå full retrett.

Les også