Blogg: Pensjon og selvstendig næringsdrivende

Publisert 

Dersom det er ønskelig med gründervirksomhet i Norge, hvorfor gir vi gründerne dårligere pensjonsmuligheter enn vanlige arbeidstakere?

Blogg: Pensjon og selvstendig næringsdrivende
Knut Aarbakke

Tidligere i høst sendte Akademikerne brev til finansminister Siv Jensen om at en bred og standardisert pensjonsordning bør være lik for alle. I dag er det slik at innskuddspensjonsloven begrenser selvstendig næringsdrivendes pensjonssparing til maksimalt fire prosent av lønn. Tilsvarende maksimale satser for ansatte arbeidstakere er i dag fem prosent av lønn opp til seks G og åtte prosent av lønn mellom seks og tolv G.

I mine øyne er dette en meningsløs og lite innovasjonsorientert forskjellsbehandling. Vi ønsker jo nyskaping og vi ønsker gründere som tør å satse. Da er pensjonsmulighetene det minste man kan forvente at de får beholde med tanke på arbeidet og risikoen som det er forbundet med å være selvstendig næringsdrivende. Det startes likevel mange bedrifter i Norge, og ikke alle overlever særlig lenge. Slik må det være. Ikke alle bedrifter har livets rett. Likevel ønsker vi at mennesker skal starte opp egne bedrifter og forsøke å skape ny næring. Spesielt i årene fremover, når vi må finne annet enn olje å leve av, ønsker vi dette. For at den personlige risikoen ikke skal bli for stor, mener jeg at de individuelle pensjonsmulighetene for selvstendig næringsdrivende må likestilles med det å være vanlig ansatt.

Problemstillingen omfatter mange, ikke bare akademikere som leger og tannleger. Også bønder, frisører, lastebileiere og alle andre som driver egen næringsvirksomhet faller dårligere ut når det kommer til mulighetene for å spare til pensjon.

Skal vi forvente at noen har guts nok til å bringe ideer til business gjennom egne bedrifter bør det minste man tilrettelegger for være pensjonsmulighetene. Akademikerne håper derfor at finansminister Siv Jensen og resten av regjeringen ser dette når budsjettet for 2015 skal lages. Det er rett og slett ikke noen grunn til at selvstendig næringsdrivende ikke skal ha samme muligheter til å spare til pensjon som ansatte arbeidstakere.

Les også