Blogg: Langvarig midlertidighet

Publisert 

Meklingsresultatet i helse som innebar en forpliktende implementering av faste stillinger var et viktig skritt på veien i kampen mot langvarig midlertidighet i offentlig sektor.

Blogg: Langvarig midlertidighet
Knut Aarbakke

I forrige uke var det både mekling i helse og høringsfrist på de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. For Akademikerne resulterte det i en viktig seier – og en viktig høringsuttalelse.

I helsemeklingen ble det enighet om at man nå skal starte med implementering av fast tilsetting av leger i spesialisering. Hvorfor er dette så viktig? Jo, fordi at omtrent halvparten av legene ved norske sykehus er midlertidig tilsatt og i gjennomsnitt er legene over 40 år før de får fast jobb. Dette er ikke norsk arbeidsliv verdig. Fast ansettelse er viktig både for legenes arbeidssituasjon og for kvaliteten i tjenesteproduksjonen.

I høringen om endringer i arbeidsmiljøloven mener jeg at Akademikerne tenker nytt. Vi er prinsipielt i mot økt midlertidighet, men i stedet for å gå i skyttergraven ønsker vi en konstruktiv dialog med arbeids- og sosialministeren. Vi skriver i vår uttalelse at vi kan akseptere flere kortvarige midlertidige tilsettinger dersom dagens overdrevne bruk av langvarige midlertidige ansettelser reduseres betydelig. Dette gjelder i særlig grad høgskoler, universiteter og sykehus. Jeg håper at meklingsresultatet i helse nå kan bidra til å sette fokus på den samme problematikken innenfor de andre viktige områdene. Hvis vi mener alvor med satsingen på forskning er det ikke holdbart at forskerne går i årevis i midlertidige stillinger. Ettersom konkurransen om de beste hodene er så høy er det viktig å kunne tilby gode og stabile arbeidsvilkår til dem som skal bedrive forskning.

I høringsuttalelsen fremmer Akademikerne også et forslag om at avtalte unntak fra arbeidstidsreglene må forbeholdes fast ansatte. Dette innebærer mer fleksible arbeidstidsregler for fast ansette, men ikke for midlertidige stillinger. Dette er en helt ny måte å tenke på, og vil fungere som en positiv forsterker for faste ansettelser.

Jeg håper at en revidert arbeidsmiljølov vil bidra til færre langvarige midlertidig ansatte. Dette vil føre til en varig positiv endring i norsk arbeidsliv og i offentlig sektor spesielt. Derfor håper jeg at arbeids- og sosialministeren leser Akademikernes høringsuttalelse ekstra nøye.