Blogg: Hvordan gi de minste en best mulig start?

Publisert 

Svaret er ikke kontantstøtte.Vår nye regjering vil gjeninnføre kontantstøtte for barn mellom to og tre år. Det er et uklokt standpunkt.

Blogg: Hvordan gi de minste en best mulig start?
Knut Aarbakke

Den beste starten for de aller fleste barn er å bli sosialisert med andre barn. Det skjer aller best i barnehage, under kyndig pedagogisk og omsorgsfull voksenkontakt.

Kontantstøtten hadde en viss fornuft ved seg da den ble innført, rett og slett fordi det manglet vanvittig mange barnehager. Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik brukte da også dette som argument: Hvorfor skulle de som hadde barnehageplass bli sponset av det offentlige, mens de som ikke fikk skulle stå helt uten noe?

Siden kontantstøttens barndom på slutten av nittitallet har heldigvis barnehagedekningen blitt en helt annen, og nå kan alle få plass høsten etter de har fylt ett år. Dette gjør at mange får plass allerede når de er ett år gamle, mens en del må vente til de er halvannet, eller noen ganger nesten to.

I takt med økt barnehagedekning har bruken av kontantstøtte gått kraftig ned. Ifølge SSB mottok 73 % av landets ett- og toåringer kontantstøtte i 1999, mens tilsvarende tall var 22 % i 2010. Siden ble kontantstøtten fjernet for barn mellom to og tre år, nettopp fordi man nådde full barnehagedekning. Begrunnelsen for kontantstøtte til denne gruppen var dermed borte, og ved å doble antall barnehageopptak, som det også er forslag om, vil i praksis alle få tilbud om plass innen de er halvannet år. Samlet gjør dette at det blir stadig færre gode grunner for å beholde kontantstøtten. Å utvide den blir derfor ganske meningsløst.

Når vi samtidig vet at kontantstøtten systematisk gjør at store grupper innvandrerbarn holdes unna barnehage, blir saken enda mer problematisk. Foreldrene til 69 % av barna med bakgrunn fra Pakistan velger fremdeles kontantstøtte så lenge de kan. Å gjeninnføre kontantstøtte opp til tre år vil derfor effektivt hindre viktig integrering og språkopplæring for mange barn med fremmedkulturell bakgrunn.

 

Les også