Blogg: Globalt problem – nasjonalt anliggende

Publisert 

-Som et av verdens rikeste land mener jeg at det er vår plikt å bidra på den globale arenaen med innovative løsninger på klimautfordringene.

Blogg: Globalt problem – nasjonalt anliggende
Knut Aarbakke

Det er få debatter som inneholder flere fine ord enn klimadebatten. Klimavennlig teknologi, grønn konkurransekraft, bærekraftighet, klimakvoter og karbonlagring. Men jeg tror på verdien av symbolord når det kommer til de store globale debattene. Det er i hvert fall fint å kunne konstatere at selv om ikke alle er enige om virkemidlene er det enighet om at verden må ta de menneskeskapte klimautfordringene på alvor. Kyotoavtalen som ble vedtatt i 1997 og trådte i kraft i 2005 er ratifisert av 192 land samt EU.

Det vi kan og bør bidra med i Norge er forskning og utvikling. Vi er en oljenasjon og jeg mener at det forplikter oss til å bruke noe av det vi tjener på naturressursene til å forske på alternativ energi. Dette er en fremtidsrettet forskning som ikke bare vil tjene vår nasjon når oljen tar slutt, men som også kan bidra til å løse energiproblemer globalt. Vi må i tillegg drive med konstant utvikling. Det må gjøres økonomiske prioriteringer slik at vi får utviklet de beste løsningene innenfor de sektorene vi allerede er gode og har store aktører i. Dette være seg i energisektoren, i industrien og i maritim sektor – for å nevne noen.

Tine Sundtoft skrev en kronikk i Nordlys 18. februar om at Norge må styrke sin grønne konkurransekraft. Det er ikke vanskelig å være enig i det. Men for at dette skal kunne gjennomføres er man avhengig av politiske virkemidler og incentiver til bedrifter og forskningsinstitusjoner slik at man muliggjør samarbeid i større grad. Grunnforskning er noe av det viktigste vi gjør, men den samfunnsrettede forskningen på dette området har iboende revolusjonerende muligheter. Som et av verdens rikeste land mener jeg at det er vår plikt å bidra på den globale arenaen med innovative løsninger på klimautfordringene. Dette krever politisk vilje og ingenting signaliserer dette mer enn økt økonomisk satsing.

Jeg ser frem til at en langtidsplan for forskning blir lagt frem og ikke minst til å se hvilke klimapolitiske prioriteringer som blir gjort av regjeringen i statsbudsjettet for 2015. Akademikerne vil være en aktiv pådriver for at Norge har et sterkt klimafokus i årene som kommer.

Les også