Blogg: Fremtidens kommune

Publisert 

Jeg har ett stort håp for fremtidens kommuner: At de blir den viktigste arenaen for sosial utjevning.

Blogg: Fremtidens kommune
Knut Aarbakke

Det er de som trenger det mest som er de største taperne når det offentlige tjenestetilbudet svikter. Dårlig kvalitet eller manglende tilbud på kommunale tjenester kan gi langsiktige negative virkninger gjennom opprettholdelse av sosiale forskjeller. Her har kommunene et stort potensial og et samfunnsansvar som bør prioriteres høyest på agendaen.

Sterke fagmiljøer i kommunene er viktig når man i fremtiden skal opprettholde tjenestetilbudet. Dette gjelder spesielt innenfor barnehage, skole og SFO som jeg vil karakterisere som samfunnets viktigste virkemidler for sosial utjevning. Alle som ønsker det får barnehageplass, og på den obligatoriske grunnskolen har alle barn i Norge tilgang på trygge voksne rollemodeller.

Akademikerne ser hele utdanningsløpet i sammenheng. Jeg er klar over at ikke alle ønsker å ta en lang akademisk utdannelse, men alle skal ha muligheten til å gjøre det. Alle skal ikke minst ha muligheten til å få en skolegang og utdanning som setter dem i stand til å bidra i samfunnet. Disse mulighetene starter allerede i barnehagen. Selv i Norge er det sosiale forskjeller, men den norske modellen har bidratt til et utviklet system innenfor barnehage og skoler som vi aldri må slutte å utvikle. Det skylder vi den oppvoksende generasjon. Vi har nok av arbeidsplasser å fylle i årene som kommer, og da trenger vi skole og utdanning som gir både mestere og mastere til arbeidsstyrken.

I fremtidens kommune ønsker jeg meg sterkere fagmiljøer i barnehage- og skolesektoren som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller og tilbyr et faglig og pedagogisk oppdatert tjenestetilbud til befolkningen. Vi har rett og slett ikke råd til å la være å prioritere dette arbeidet.

Les også