Blogg: Forskningens fremtid

Publisert 

Snart kommer en langtidsplan for forskning og regjeringen har vedtatt at vi skal nå 3 prosentmålet innen 2030. Men det aller viktigste er at kvaliteten i forskningen blir satt i første rekke.

Blogg: Forskningens fremtid
Knut Aarbakke

Skal vi sikre kunnskapssamfunnet, et konkurransedyktig næringsliv, en bærekraftig offentlig sektor, trygge arbeidsplasser og et samfunn som er i stand til å møte klimaendringene, må satsingen kjennetegnes av god kvalitet. Dette er det viktigste som regjeringen bør ha i tankene når arbeidet starter med langtidsplanen for forskning. Vi i Akademikerne har etterlyst denne planen i lang tid nå, og det er som musikk i mine ører at arbeidet nå endelig starter. Innholdsmessig kommer det til å bli en kamp mellom sterke interesser, og slik skal det også være! Samtidig er det viktig at vi lar kvaliteten i forskningen være det bærende med langtidsplanen.

Det er ingen tvil om at det er nødvendig med en forpliktende plan mellom institusjoner og departement/politisk ledelse, men vi er i den forbindelse avhengig av gode kriterier for å måle kvalitet. Siteringer er et moment å diskutere i denne sammenhengen. Selv om vi ser en oppgang i antall publiseringer, går utviklingen når det kommer til siteringer ikke samme vei. Det er sunt å diskutere om ikke siteringer er et bedre mål på kvalitet enn publiseringer, og i hvert fall være situasjonen bevisst. NHO hadde i forrige uke et seminar om finansiering av forskningssystemet. De reiste debatt og diskusjon i sektoren som er sunt og som skjerper de involverte.

Sammenhengen mellom forskning og utdanning er åpenbar, og forskningens soleklart største rekrutteringsgrunnlag er nettopp studentene. Studentene er også en ressurs som landets arbeidsgivere ikke benytter seg godt nok av med tanke på relevante masteroppgaver og deltidsarbeid. Tiden er overmoden for en langtidsplan for forskning, og jeg lover at Akademikerne skal være konstruktive og fremtidsrettet i dette arbeidet.

 

Les også