Blogg: Et vendepunkt for norsk skole?

Publisert 

Jeg er glad for at streiken i skolen omsider er over. Partene skal ha honnør for å ha funnet en løsning slik at elever og lærere igjen kan vende tilbake til klasserommene.

Blogg: Et vendepunkt for norsk skole?
Knut Aarbakke

Årets sommer har blitt lang for svært mange, og det er nå på tide å vende tilbake til hverdagen.

Jeg mener at konflikten har dreid seg vel så mye om mangelen på tillit mellom partene som konkrete punkter i arbeidstidsavtalen. Konflikten viser med all tydelighet hvor galt det kan gå når aktørene ikke har en felles opplevelse av hvordan arbeidsdagen i norsk skole faktisk er, ei heller om hvordan vi kan skape den beste skolen for fremtiden.

Alle er enige om at norsk skole skal være kunnskapsbasert. Derfor er det påfallende at det finnes så lite kunnskap om hvordan arbeidsdagen i skolen faktisk er. Under konflikten har jeg tatt til orde for at det nå må igangsettes et forskningsprosjekt for å etablere et reelt kunnskapsgrunnlag om situasjonen i norsk skole. Kunnskapen om tidsbruk, arbeidstid og arbeidsformer bør innhentes av en uavhengig ekspertgruppe.

Neste år kommer Ludvigsen-utvalgets rapport om fremtidens skole. Jeg er sikker på at vi da vil se at vi har behov for en helt annen organisering og arbeidstidsavtale enn den vi har i dag. Det er derfor svært positivt at partene nå er enige om at det skal nedsettes arbeidsgrupper som skal jobbe videre med å finne gode løsninger. Dette er også noe Akademikerne har tatt til orde for, bl.a. i Dagens Næringsliv 1. august.

Jeg både håper og tror at konflikten nå kan snus til noe positivt gjennom de erfaringer som er høstet. Det er viktig at vi lykkes med å heve skolens og lærernes status slik at vi også i fremtiden klarer å rekruttere dyktige lærere som gir elevene den beste undervisningen.

Bare på den måten kan vi realisere statsminister Erna Solbergs visjon om at det er kunnskap, ikke olje, Norge skal leve av i fremtiden!