Blogg: Endringer for bedret kvalitet

Publisert 

Norsk utdanning og forskning holder ikke høy nok kvalitet, slik systemet er i dag. Vi trenger endringer.

Blogg: Endringer for bedret kvalitet
Knut Aarbakke

Norsk utdanning og forskning leverer kvalitetsmessig dårligere enn naturlige sammenligningsland som Sverige og Finland. Norsk forskning siteres i for liten grad og vi henger etter på innovasjon. Hvordan skal vi lykkes med å snu dette?

Kunnskapsministeren og statssekretær Haugstad har satt i gang store fusjonsprosesser, hvor enden på visa blir færre studiesteder. Om prosessene blir vellykkede avhenger av institusjonenes vilje og strategiske evne til å prioritere sine sterke fagmiljøer. Her mener jeg at institusjonene må være tøffe nok til å nedprioritere de områdene hvor forutsetningene ikke er til stede for høy kvalitet. I dette arbeidet støtter Akademikerne regjeringens foreslåtte kvalitetskriterier. At kvalitetskriteriene nå blir listet opp og gjort mer målbare vil gjøre det enklere for institusjonene å forholde seg til dem. Samtidig blir det enklere for departementet å følge opp med konsekvenser.

Skal Norge lykkes som utdannings- og forskningsnasjon er vi avhengig – ikke bare av å gi våre egne det beste utgangspunktet – men også å tiltrekke oss internasjonal kompetanse. Forskere og studenter fra andre land må finne Norge attraktivt for både samarbeid og studieopphold. Et spørsmål som er verdt å stille seg er om Norge er et attraktivt land å bosette seg i for akademisk arbeidskraft?

Professor Torkel Brekke hevder at vår sammenpressende lønnsstruktur er en stor utfordring. «Når alle skal være så like som mulig, blir det vanskelig å lokke gode forskere fra utlandet», skriver han i et innlegg i DN. Det er vanskelig å være uenig i et slikt standpunkt. For å kunne tiltrekke oss de beste, må det være midler tilgjengelig som gjør at institusjonene faktisk har reelle muligheter til å gjøre det.

Tøffere prioriteringer og en bedre lønnsstruktur er noe av det viktigste for Akademikerne når det kommer til strukturendringer i høyere utdanning og forskning. Vi kommer til å være en aktiv bidragsyter i den pågående prosessen.

Les også