Blogg: En ny næringspolitikk, takk!

Publisert 

Vi trenger en djerv politikk som staker ut kursen, skriver Knut Aarbakke i sin blogg.

Blogg: En ny næringspolitikk, takk!

Forleden var jeg hos Venstre og snakket med dem om næringspolitikk. De ville høre om hva Akademikerne mener man skal gjøre for å motvirke de dårlige tidene. Som jeg sa til dem: Nå er tiden inne for at næringsnøytraliteten begraves og at politikerne begynner å prioritere. Norge trenger en djerv politikk som staker ut kursen.

En djerv politikk betyr at vi må tørre å ta valg. Norge må satse der vi har størst forutsetning for å lykkes! Oljeeventyret var en konsekvens av en villet satsing, og prioritering av ressurser. Nå står vi overfor en tid hvor oljesektoren er nødt til å omstille seg. Da trenger vi politikk som stimulerer til å ta i bruk og videreutvikle denne eksisterende kompetansen. Havrommet og fornybar energi er to konkrete næringer som trenger en ny offensiv politikk.

Alle snakker om det grønne skiftet. Det grønne skiftet skjer ikke bare ved å gjøre dagens næringer litt grønnere. Vi må satse på de virkelig grønne næringene. Klima- og miljøteknologi kommer til å bli en viktig næring, med potensiale for store eksportinntekter fremover.

Sist, men ikke minst må vi satse på forskning og utvikling. Professor Maria Mazzucato holdt innlegg på Lerchendalkonferansen for noen dager siden, og hun snakket blant annet om statens rolle i innovasjon. (Her fra en TED-talk). Offentlig investeringsvilje er en viktig forutsetning for å skape innovasjon. Da må det offentlige også være villig til å ta risiko. I Norge har vi en lang tradisjon for at staten er aktiv bidragsyter til utvikling.

Akademikerne har tidligere påpekt store muligheter for bidrag til innovasjon gjennom offentlige innkjøp. Nå trenger vi å finne tilbake til tidene hvor politikerne gikk i spissen for utvikling av nye næringer. Den politiske viljen til å investere og stake ut en retning har alt å si på hvor og hvor mye de private aktørene satser.

Vi trenger en ny næringspolitikk, og vi trenger den nå.