Blogg: Den samme visa om PISA

Publisert 

PISA-undersøkelsen er klar med tall fra 2012. Den viser at norske barn presterer dårligere i matematikk enn ved forrige måling, og at vi ellers ligger over OECD-snittet på lesing og under gjennomsnittet i Naturfag.

Blogg: Den samme visa om PISA
Knut Aarbakke

PISA-undersøkelsen viser at vi har et realfagsproblem i Norge. Det er lite annet å konkludere med når man ser tallene. Men det som er spennende her, er hva som ligger bak, og hvordan vi kan løse de utfordringene som PISA setter fingeren på. Naturviternes leder Finn Roar Bruun skrev en blogg som handlet om at vi må ha lærere i grunnskolen med høyere faglig kompetanse. Dette stiller jeg meg helhjertet bak. Det burde være et krav at lærere må ha fagspesifikk kompetanse når man skal undervise også i grunnskolen. I særlig grad bør dette gjelde i realfagene hvor elevenes motivasjon ofte er dårligst og lærerens evne til både å motivere og å sette faget inn i en større sammenheng er desto viktigere for elevens læringsutbytte.

Norske elever er nesten et skoleår bak de finske i matematikk. Vår nye kunnskapsminister er naturlig nok bekymret. Gro Elisabeth Paulsen i Norsk Lektorlag, sier at det er alvorlig at så mange elever er på et kritisk lavt nivå i matematikk, mens Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg sier at dette er et resultat av manglende satsing på realfagslærere gjennom mange år. Nå er det vel snart på tide at vi tar resultatene fra PISA på alvor og faktisk setter inn en offensiv for å bedre tilstanden? Jeg sier ikke at vi skal bygge hele skolehverdagen opp rundt å score høyt på PISA-testene, men å satse på lærernes kompetanse blir vel aldri feil?

Den anerkjente lærerforskeren John Hattie sier til NRK at læreren er alfa og omega for en bedre skole. Dette er jeg hundre prosent enig i. Og jo større utfordringene er for eleven, jo viktigere blir læreren. Det er grunnlag for å si at lærerens kompetanse er aller viktigst for de svakeste elevene, og skal skolen kunne bidra til bedre sosial mobilitet i befolkningen er lærerens kunnskaper helt avgjørende.

Nå håper jeg at vi kan bruke den nye PISA undersøkelsen som en rettesnor til å bli enige om en god vei videre i utviklingen av lærere og skoler i Norge. PISA er ikke en hellig gral, men heller ikke et skjevt tårn. Den sier noe om nivået som en ikke skal ta lett på. Mitt håp er at den bidrar til økt satsing på grunnskolelærernes fagkompetanse – spesielt innen realfag.

Les også