Blogg: De gode fagmiljøene

Publisert 

I det siste har det på ny blitt debatt om kommunestruktur og kommunestørrelser. Akademikernes viktigste innspill er at det må bygges gode fagmiljøer.

Blogg: De gode fagmiljøene
Knut Aarbakke

Bakgrunnen for den pågående kommunedebatten er at et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har levert en delrapport som klart sier at det er for mange små kommuner i Norge. Dette fordi små kommuner er i dårligere stand til å levere de tjenestene innbyggere og næringsliv forventer og har krav på. Barnevern, helse og PPT trekkes frem som områder der små kommuner ofte mangler nødvendig kompetanse. I tillegg sliter deler av kommunesektoren med å rekruttere ingeniører, psykologer og jurister.

For meg er ikke kommunenes størrelse i seg selv viktig. Det finnes eksempler på småkommuner som leverer gode tjenester på de fleste felt, og store kommuner som leverer dårlig på mange. Det som imidlertid kjennetegner «gode» kommuner er at de har tilgang på fagfolk, og har utviklet gode fagmiljøer. Og gode fagmiljøer kjennetegnes ofte av at de som jobber der har høy kompetanse, gjerne med litt ulik fagbakgrunn.

Mange små kommuner har dessverre ikke mulighet til å utvikle slike miljøer, rett og slett fordi de ikke har plass til, råd til eller behov for et tilstrekkelig antall fagfolk. Dermed blir det mindre attraktivt å jobbe der, og enda vanskeligere å bygge kompetanse. Dette fordi fagfolk vil jobbe med andre fagfolk, og ofte kommer de også i par! Hvis kommunen da bare har plass til èn spesialpedagog, eller en psykolog i 60 % stilling, får den gjerne ingen, eller ytterst få kvalifiserte søkere. Og får den fatt i folk skjer det ofte at kompetansen forsvinner igjen etter relativt kort tid.

Når vi spør våre medlemmer hva som er de viktigste motivasjonene for å bytte jobb, får vi i første rekke to svar: Lønn og fagmiljø. Faktisk rangeres fagmiljø litt høyere enn lønn. Samtidig ser vi at kommunesektoren helt generelt ikke rangeres høyt når vi spør hva som oppleves som interessante områder å jobbe innen. Dessverre. Jeg skulle veldig gjerne sett at kommunene ble vurdert høyere, fordi det er en så viktig sektor. Kommunene er hovedleverandøren av offentlig velferd, og gode kommunale fagmiljøer bidrar til god tjenesteyting, rettssikkerhet og rask saksbehandling. Da er det ikke bare synd, men også alvorlig når vår siste medlemsundersøkelse viser at bare to prosent finner det svært attraktivt å jobbe i en liten kommune, og bare åtte prosent sier det samme om å jobbe i en stor kommune.

Les også