Blogg: Budsjettforhandlingene

Publisert 

Denne uken startet budsjettforhandlingene og Akademikerne har blant annet følgende krav: bedre sosial profil, bedre rettigheter til selvstendig næringsdrivende og et tydeligere grønt skifte.

Blogg: Budsjettforhandlingene
Knut Aarbakke

Regjeringen har med rette kommet i hardt vær for den sosiale profilen i budsjettet. Denne må rett og slett styrkes. Samlet sett medfører endringene i uførepensjon og barnetilleggene en urimelig belastning for de svakeste gruppene i samfunnet. Jeg er enig i at det skal lønne seg å jobbe, og at det er viktig å forebygge misbruk av systemet, men å erstatte dagens behovsprøvde barnetillegg med et standardisert barnetillegg, er et dårlig forslag som vil ramme de svakeste hardt. Forslaget innebærer at det årlige barnetillegget blir 7020 kroner per barn for alle uføretrygdede med barn. Til sammenligning utgjør dagens barnetillegg i overkant av 35 000 kroner per barn per år for de som mottar dette uavkortet. Vi er alle for å unngå misbruk av gode ordninger, men for de som faktisk ikke har mulighet til å arbeide, innebærer dette forslaget en urimelig reduksjon som de ikke har mulighet til å kompensere for.

En annen urimelighet som Akademikerne har kjempet lenge for å rette opp, er at selvstendig næringsdrivende ikke har samme rettigheter til omsorgspenger og skattebegunstiget pensjonssparing som vanlige arbeidstakere. Det er helt nødvendig å gjøre noe med dette – ikke bare fordi det er en urimelig forskjellsbehandling, men også fordi det er til hinder for et innovativt og nyskapende næringsliv, som trenger flere gründere og selvstendig næringsdrivende. Jeg setter min lit til at regjeringen nå endelig skjønner hvor urimelig dette er og at det rettes opp allerede nå ved første anledning.

Jeg registrerer også at et grønt skifte er satt på vent. Akademikerne forventer at det gjennom budsjettforhandlingene blir tatt grep for å styrke satsingen på klima og miljø. Det er skuffende at regjeringen ikke gjør noe for å oppmuntre til bruk av hybridbil og at de ikke gjør noe for å fremme grønne produkter og drivstoff utvunnet fra skog. Skogen er en veldig viktig ressurs i det grønne skiftet som Akademikerne etterlyser.

I forhandlingene om statsbudsjettet sitter Venstre og Krf med jokeren siden regjeringspartiene er avhengige av støtte for å få gjennomslag. Både når det gjelder sosial profil, rettigheter for selvstendig næringsdrivende og behovet for et tydeligere grønt skifte er heldigvis disse partiene stort sett enige med Akademikerne. Jeg regner derfor med at budsjettet justeres vesentlig i retning av Akademikernes prioriteringer.

Les også