Blogg: Behov for bygge-boom

Publisert 

Løsningen på å dempe veksten i boligprisen er ikke nye krav til lånetakere, men bygging av flere boliger.

Blogg: Behov for bygge-boom
Knut Aarbakke

Finanstilsynets nye krav til boliglånstakere vekker harme hos både politikere, økonomer og potensielle førstegangskjøpere. For våre unge medlemmer kan det føre til at man rett og slett ikke kommer seg inn på boligmarkedet. De fleste studentene som tar en master går ut med et betydelig studielån i tillegg til graden. Ved å stille ytterligere krav til unge boliglånskjøpere skaper dette flere begrensninger for nyutdannede akademikere – som i ytterste konsekvens vil bli ekskludert fra boligmarkedet. Kravene rammer usosisalt fordi de forsterker allerede eksisterende forskjeller mellom dem som ikke har anledning til å motta støtte hjemmefra, og de som har det.

Jeg mener at løsningen ikke er nye krav, men flere boliger. Dette gjelder spesielt i de store bo- og arbeidsmarkedsregionene. Vi vet at våre medlemmer trekkes mot de største regionene hvor vi finner flest arbeidsplasser med krav til høy utdanning og kompetanse. Da må vi også legge til rette for gode bo- og leveforhold i disse områdene. Problemet er at det er så få boliger som bygges at det blir et stort press i boligmarkedet – som igjen fører til høyere boligpriser.

For å gjøre det lettere å bygge flere boliger må man også se på forutsetningene. Både i kravene som stilles til utbyggere og i byggesaksbehandlingen er det mulig å gjøre endringer som bidrar til at utbygging blir en enklere prosess. I tillegg må man også se på utnyttelsen av tomteareal – spesielt i og rundt de store byene – samt frigjøring og tilrettelegging av kommunalt areal for boligbygging.

Hvis man ønsker gode tiltak mot boligprisvekst er ikke ytterligere krav til lånetakere svaret. Det vil bare føre til større forskjeller. For å lette presset i markedet er vi nødt til å bygge flere boliger. Kun på denne måten vil boligmarkedet være en reell arena for alle, og ikke bare de mest privilegerte med støtte hjemmefra.

Les også