Blogg: 2014 blir regjeringens store test!

Publisert 

2013 ble et nytt godt år for oss i Norge. Verdiskapingen er høy, arbeidsledigheten lav og lønnsutviklingen god. Også vi i Akademikerne må kunne si oss tilfreds.

Blogg: 2014 blir regjeringens store test!
Knut Aarbakke

Unge mennesker strømmer til høyere utdanning som aldri før. Vi har hatt kraftig medlemsvekst i alle sektorer, og har blitt den største hovedsammenslutningen i staten etter LO.

Saker som er viktige for Akademikerne, som verdiskaping og velferdsutvikling, sto sentralt i høstens valgkamp. Jeg føler at politikere i alle partier i økende grad lytter til våre råd og innspill, og at vi får gjennomslag for stadig mer av Akademikernes politikk.

Tidligere i høst ga jeg regjeringen skryt for offensive takter i regjeringsplattformen. Sundvolden-erklæringen inneholder en tydelig prioritering av kunnskap, utdanning og forskning. Samtidig varsles det en modernisering av offentlig forvaltning med fokus på gjennomføringskraft og resultatoppnåelse. Begge deler er av avgjørende betydning for hvordan Norge skal utvikle seg i tiårene som kommer.

Men pene ord i en regjeringsplattform er ikke nok. Derfor blir 2014 året regjeringen gjennom handling må bevise at de virkelig satser på kunnskap og modernisering. Jeg kan love at vi i Akademikerne skal følge med, og være svært tydelige i våre tilbakemeldinger dersom vi mener regjeringen ikke innfrir de forventningene som er skapt.

Fremover må vi se tydeligere prioritering av investeringer fremfor forbruk. Og jeg forventer en modernisering av offentlig sektor som gir landets innbyggere enda bedre velferdstjenester. Det siste er ikke primært et spørsmål om penger, men om organisering, mindre sentralstyring og større frihetsgrader til ledere og ansatte.

Et riktig godt 2014 til dere alle!

Les også