- Produktivitetskommisjonen er bare en begynnelse

Publisert 

- Det er positivt at finansminister Siv Jensen har opprettet en produktivitetskommisjon. Økt produktivitet er jo forutsetningen for levestandardforbedringer og et bedre offentlig velferdstilbud, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne.

- Produktivitetskommisjonen er bare en begynnelse
Knut Aarbakke

Aarbakke understreker likevel at produktivitetsforbedringer ikke skjer i kommisjoner, men gjennom konkrete forbedringer og smartere måter å jobbe på – både i næringslivet og i offentlig sektor. Produktivitetskommisjonen må derfor ikke bli en sovepute for regjeringen som gjør at nødvendige reformer utsettes.

- Vi vet allerede mye om hva som vil forbedre produktiviteten i Norge. I stor grad dreier det seg om å satse på kunnskap og forskning. Det dreier seg også om å bedre rammevilkårene for eksisterende og nystartede bedrifter, og om å organisere offentlig sektor på en måte som gjør at kompetansen tas bedre i bruk, sier Aarbakke.

Aarbakke besøkte selv den danske produktivitetskommisjonen for noen uker siden, og mener at vi kan lære mye av våre naboer. Den danske sluttrapporten er ventet i løpet av en måneds tid, men underveis er det publisert seks delrapporter som har blitt heftig debattert. Rapportene omfatter alt fra utdanning og innovasjon, til næringspolitikk, samferdsel og offentlig sektor.

- Jeg mener det er interessant når danskene sier at deres hovedproblem er at servicesektoren ikke er innovativ nok. Her pekes det ikke minst på at dansk servicesektor har vesentlig færre akademikere enn land det er naturlig å sammenligne seg med. Det er også viktig å merke seg at danskene vil ha en tillitsreform i offentlig sektor. Kommisjonen konkluderer med at mer frihet til ledere og ansatte er en forutsetning for økt produktivitet i stat og kommune, sier Aarbakke.

Han forventer at den norske kommisjonen både vil se på offentlig og privat sektor, og ikke minst på samarbeidet mellom de to sektorene. Aarbakke forventer også at regjeringen legger opp til en tung involvering fra partene i arbeidslivet, og at man tar sikte på en bred samfunnsdebatt.

- Det er mye som fungerer bra i Norge, men det er også mye som kan forbedres. Derfor må vi hele tiden jobbe for forbedringer. Produktivitet dreier seg ikke om at vi skal løpe fortere, men om at vi skal jobbe smartere, sier Aarbakke.

Les om kommisjonen som er satt ned på Offisielt fra statsråd.

Les mer om kommisjonen på deres hjemmeside.