Hvordan står det til med folkehelsen?

Publisert 

I 2016 laget Akademikerne og KS et hefte om bruken av akademisk arbeidskraft i kommunene. En av de som ble intervjuet var Kjell-Arne Nordgård, lege i Flora kommune.

Hvordan står det til med folkehelsen?
Kjell Arne Nordgård - Flora kommune. Foto: Lena Haugseth, Flora kommune

Nordgård (35) er utdannet lege fra Poznan og har en halv stilling som fastlege i Flora kommune og en halv stilling i Folkehelseavdelingen i et interkommunalt selskap i Sogn og Fjordane. I Folkehelseavdelingen leder han et prosjekt som skal gi en oversikt over folkehelsen i 10 kommuner i Sogn og Fjordane. Nordgård tar etterutdanning i samfunnsmedisin mens han jobber med tilsyn og problemløsning innen helse- og smittevern.

- Arbeidet i kommunen er veldig variert. Det kan være alt fra tilsyn på skoler og barnehager til utbrudd av smitte der vi må gå inn og bidra til å løse og håndtere situasjonen. Når vi jobber med smittevern er det avgjørende med god informasjon til målgruppen. Hvis det oppstår utbrudd av smittsomme sykdommer bidrar vi med smitteoppsporing og gir faglig veiledning til de berørte, sier Nordgård.

Folkehelseavdelingen består av leger, sykepleiere og en bioingeniør som sammen gir et sterkt faglig miljø. I prosjektet som Nordgård leder har han ansvaret for en gruppe på 30 medarbeidere fra 10 kommuner. De skal kartlegge innbyggernes aktivitetsmønster og helsetilstand slik at kommunene kan bruke dette i sitt planarbeid når de skal prioritere ulike folkehelsetiltak i de enkelte kommunene.

- Vår jobb er å analysere folkehelsen i kommunene og foreslå tiltak som kan bidra til å skape endring, sier Nordgård.

I kommunen er det avgjørende at folkevalgte og administrasjon har et folkehelseperspektiv når saker skal drøftes. En viktig del av folkehelseprosjektet er å gjøre prioriteringer, og deretter lage satsingsområder. Leger har en viktig kompetanse som er nødvendig i dette arbeidet. Folkehelsekoordinator Elisabeth Solheim er glad for å ha Nordgårds kompetanse i teamet.

- For å oppnå god folkehelse er det avgjørende å se helheten og jobbe tverrfaglig med et helsefremmende og forebyggende perspektiv. Dette gjelder spesielt på systemnivå gjennom å gi faglige innspill til prioriterte tiltak som legges inn i de kommunale planene. Å jobbe langsiktig og forebyggende er helt avgjørende, sier Solheim.

Nordgård er fornøyd med å jobbe så variert.

- I Folkehelseavdelingen har vi en tverrfaglig tilnærming, og jeg får jobbe på en helt annen måte i dette arbeidet enn som fastlege. Jeg liker variasjonen ved å jobbe klinisk og det å jobbe på systemnivå. Det er forskjellige måter å tenke på. I Folkehelseavdelingen reiser jeg en del og treffer mennesker der de jobber og det liker jeg godt, sier Nordgård.

Les hele heftet Akademisk arbeidskraft i kommunene her.

Les også