En helhetlig klimasatsing

Publisert 

I 2016 laget Akademikerne og KS et hefte om bruken av akademisk arbeidskraft i kommunene. En av de som ble intervjuet var Charlotte Iversen som jobbet som miljøvernsjef i Sarpsborg kommune.

En helhetlig klimasatsing
Charlotte Iversen - Sarpsborg kommune. Foto: Eirik Leikanger, Sarpsborg kommune

-Jeg har mange store, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med ansvar for å tilrettelegge for kommunens miljøarbeid både internt i kommunen og i lokalsamfunnet for øvrig, sier Iversen.

Arbeid med miljø er integrert i alt som foregår i Sarpsborg kommune. Klima og miljø er et av de fire hovedtemaene i kommuneplanens samfunnsdel og kom inn da ny kommuneplan ble vedtatt i 2011. I det kommunale plansystemet jobbes det med å få til en god sammenheng fra planstrategi til gjennomføring av tiltak beskrevet i egne kommunedel- og tiltaksplaner, eksempelvis klima- og energiplanen.

-Vi er veldig opptatt av analytisk kompetanse, og det får man gjennom en mastergrad. Hos oss har vi et bredt spekter av utdannelser både innenfor samfunnsfag og realfag. Vi ønsker ikke bare like folk som produserer like tanker. Iversen er en viktig del av teamet, med sin fagbakgrunn fra marinbiologi, sier Anne Elisabeth Ramtvedt. Hun er enhetsleder for plan- og samfunnsutvikling, og Iversens nærmeste leder i kommunen.

Klima Østfold er et nettverk som består av 16 kommuner i Østfold, fylkesmannen og fylkeskommunen som samarbeider om klima og energi. Ressursene i Klima Østfold skal styrke kommunenes gjennomføringsevne og kapasitet på vedtatte satsningsområder innen energi og klima. Hensikten er å legge sammen faglige og økonomiske ressurser og samarbeide om ulike tiltak. Iversen er klimakontakt i Sarpsborg kommune.

- Sarpsborg kommune har gjennomført flere tiltak gjennom samarbeidet i Klima Østfold som vi ikke hadde hatt tid eller ressurser til på egenhånd. Jeg opplever nettverket som en nyttig arena å utveksle erfaring og kunnskap hvor jeg treffer andre i regionen som jobber med mye av det samme som meg selv, sier Iversen.

Hun er utdannet cand.scient. i marinbiologi fra UiO og har jobbet som miljøvernsjef i Sarpsborg siden 2007.

- Jeg får stadig nye oppgaver, som krever at jeg er fleksibel og tilegner meg ny kompetanse innenfor fagområdet miljø. Faglig er det en krevende stilling. Jeg har jobbet med klima- og energiplan, vært prosjektleder for kommunens deltagelse i Framtidens byer som handlet om å redusere klimagassutslipp og skape bedre byer å bo i. Jeg har også hatt ansvaret for arrangementet Forbausende byfest som handlet om byutvikling og forbedring av bymiljøet, og jobbet med å forankre miljøtiltak i det kommunale planverket, sier Iversen.

For tiden jobber Iversen mye med vannforvaltning i et tiltaksprogram for to innsjøer i Sarpsborg, Tunevannet og Isesjø. Sarpsborg kommune følger opp arbeidet med vannforskriften lokalt og deltar også i et interkommunalt samarbeid – Vannområde Glomma Sør, som består av ti andre kommuner i regionen.

-I kommunen jobber jeg med brede, komplekse problemstillinger og utfordringer. Vi har et lite, men fleksibelt arbeidsmiljø, og vi involverer andre fagområder og satsninger for å se det i sammenheng. I min enhet, plan- og samfunnsutvikling, samarbeider jeg med kolleger som har ulik fagbakgrunn. I avdelingen har vi sosiolog, sivilingeniør, samfunnsvitere, naturforvaltere, arkitekter, by- og arealplanleggere og landskapsarkitekter, sier Iversen.

Les hele heftet Akademisk arbeidskraft i kommunene her.

Les også