Årskalender 2017

2017  
   
16. januar Akademikerne kommune
17. januar Akademiekrne stat
25. januar Akademikerne helse
26.-27. januar Akademikernes topplederseminar på Lysebu
31. januar Akademikernes informasjonsnettverk
6. februar Akademikerne kommune
7. februar Akademikerne stat
7. februar Akademikerne privat
8. februar Akademikerne helse
14. februar Inntektspolitisk konferanse Thon Hotel Bristol, Oslo
15. februar Styremøte i Akademikerne
1. mars Akademikernes informasjonsnettverk
8. mars Akademikerne helse
13. mars Akademikerne kommune
14. mars Akademikerne stat
15.-17. mars Akademikerne privat
16. mars Rentemøte Norges Bank
29. mars Styremøte i Akademikerne
3. april Akademikerne kommune
4. april Akademikerne stat
5. april Akademikerne helse
5. april Akademikernes informasjonsnettverk
3. mai Styremøte i Akademikerne
4. mai Rentemøte Norges Bank
8. mai Akademikerne kommune
9. mai Akademikerne stat
10. mai Akademikerne helse
10. - 11. mai IA-konferanse på Grand Hotel
23. mai Akademikernes informasjonsnettverk
Mai, juni, august, september

Kommunale regionale kurs i lokale forhandlinger i KS-området 2017

Mai, juni, august Statlige regionale konferanser
12. juni Akademikerne privat
12. juni Akademikerne kommune
13. juni Akademikerne stat
   
14. juni Styremøte i Akademikerne
15. juni Akademikernes informasjonsnettverk
15. juni Akademikerne helse
22. juni Rentemøte Norges Bank
Juni Regionale opplæringskonferanser i kommunal sektor
14. - 19. august Arendalsuka 2017
28. august Akademikerne kommune
29. august Akademikerne stat
31. august Akademikernes informasjonsnettverk
August/september Regionale opplæringskonferanser i kommunal sektor
5. september Akademikerne privat
6.-8. september Styreseminar i Akademikerne
11. september Stortingsvalg
20.-22. september Akademikerne stat
21. september Rentemøte Norges Bank
26.-28. september Akademikerne kommune
27. september Akademikerne helse
10. oktober Akademikernes informasjonsnettverk
12. oktober Statsbudsjett 2018
11.-13. oktober Akademikerne helse
16. oktober Akademikerne kommune
17. oktober Akademikerne stat
18. oktober Styremøte i Akademikerne
23. oktober Akademikerne privat
25. oktober Akademikernes 20 års jubileumskonferanse, SAS Radisson Blu Hotel, Holbergsplass 30, Oslo
26. oktober Rentemøte Norges Bank
13. november Akademikerne kommune
14. november Akademikerne stat
15. november Akademikerne helse
30. november Akademikernes informasjonsnettverk
5. desember Akademikerne privat
6. desember

Styremøte i Akademikerne

7. desember Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd
11. desember Akademikerne kommune
12. desember Akademikerne stat
13. desember Akademikerne helse
14. desember Rentemøte Norges Bank