Mandag 17. august

Arrangementer i regi av Akademikerne og medlemsforeningene.

Kl. 11.00-12.30

Arr: Norsk Lektorlag, Psykologforeningen, Rådet for psykisk helse og Mental Helse Ungdom
Sted: Ungdomshuset Kilden, Kanalplassen

Tenk om vi maktet å gjøre skolene til veksthus for alle barn – ikke bare for akademisk kunnskap, men også for selvfølelsen

  • I «had» a dream, livsmestrende opplæring i skolen ved Adrian Lorentsson, landsleder i Mental Helse Ungdom
  • Innsatsområder mot mobbing, Djupedalsutvalget, ved Arild Rekve, utvalgsmedlem og oppvekstdirektør i Kristiansand kommune
  • Systematisk jobbing med skolevegring og bekymringsfullt fravær ved Anneli Otnes, rådgiver Asker kommune
  • Representant for elever/foreldre

Paneldebatt med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), stortingsrepresentant Jette F. Christensen (Ap), Adrian Lorensson, landsleder i Mental Helse Ungdom, Kristoffer Hansen, leder Elevorganisasjonen.

Møteleder: Alf van der Hagen

 

Kl. 13.00-14.30

Arr: Den norske legeforening
Sted: Arendal kino, sal 2

Legevakten - det svakeste leddet i helsetjenesten?

Legeforeningen inviterer til debatt om en av hjørnesteinene i helsevesenet. Norske legevakter har store svakheter og tilbudet rundt om i landet varierer sterkt. Kvaliteten holder ikke tritt med den medisinske utviklingen og flere legevakter er langt fra å kunne omtales som en del av en moderne helsetjeneste.

Norske legevakter tar imot to millioner pasienter årlig. Mange legevakter slås sammen for å bøte på noe av dette – samtidig har ny forskning vist at færre drar til legevakten når avstanden blir lang, det gjelder også for de mest akutte tilfellene. I møte med legevakten skal folk oppleve å bli ivaretatt og føle seg trygge på at de får den hjelpen de trenger. Er kommunene rustet til å ivareta dette ansvaret? Hva er politikernes ambisjoner for den lokale akuttberedskapen?

Innledninger ved: Erik Zakariassen, forsker ved Norsk kompetansesenter for legevaktmedisin og medlem av Regjeringens Akuttutvalg, Marit Hermansen, påtroppende president i Legeforeningen, samt en fra Helse- og omsorgsdepartementets politiske ledelse.

Påfølgende politisk debatt med: Kjetil Kjenseth (V), Olaug Bollestad (KrF), Kjersti Toppe (Sp) og Marianne Borgen (SV) og en representanter fra Ap.

 

Kl. 19.00-20.00

Arr: Legeforeningen
Sted: Solsiden

Vorspiel med Erik Fosse og Sagene Ring

Kirurg, professor og musiker Erik Fosse spiller med sitt band Sagene Ring før kveldens direktesendte partilederdebatt. Bandet er oppkalt etter en nedlagt trikkerute, og synger nostalgisk, sårt og humoristisk om nærmiljøet på Sagene. Fosse står bak både tekster og melodier, blant annet «Østkantmorra», «Rosa på Bjølsen» og «Mogata mat».  

 

Kl. 22.30-00.00

Arr: Tekna Student, NSF student, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet og NITO-studentene
Sted: Solsiden

Studentnachspiel - Kommunekrise?
Trenger vi egentlig infrastruktur, helsetjenester og skoletjenester i kommunene?

Studentorganisasjonene i NITO, Norsk Sykepleierforbund, Tekna og Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet står sammen og inviterer til lansering av deres tiltak for å øke rekruttering til offentlig sektor i kommunene. På vegne av nesten 50 000 studenter, fremhever studentorganisasjonene en bekymring vedrørende rekruttering av sykepleiere, lærere og ingeniører. Samfunnets behov for høy kompetanse og tilstrekkelig arbeidskraft innenfor disse yrkesgruppene er en nødvendighet, men arbeidet med rekruttering til offentlig sektor ser ikke ut til å vektlegges i ønsket grad. Står vi nå ovenfor en kommunekrise der kommunene ikke har fokus på rekrutteringen til disse yrkene?

Kom og hør lanseringen av hva studentene selv mener er viktig for å øke rekruteringen til offentlig sektor i kommunene.