Torsdag 13. august

Arrangementer i regi av Akademikerne og medlemsforeningene.

Kl. 12.00-14.00

Arr: Akademikerne og NHO
Sted: Arendal kino, sal 1

Skape, jobbe og bo – kommuner for fremtiden

Akademikerne og NHO tar opp fremtidens kommunestruktur til debatt. Hva blir kommunens oppgaver? Hvordan kan kommunene bli en god medspiller for næringslivet og legge til rette for næringsutvikling? Geir Vinsand fra NIVI Analyse tegner fremtidens kommunekart i Agderfylkene som case.

Deltakere:

  • Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Geir Vinsand, partner i NIVI Analyse
  • Kristin Skogen Lund, adm.direktør i NHO
  • Knut Aarbakke, leder i Akademikerne

Ordførerdebatt:

  • Hans Antonsen (V), ordfører i Grimstad
  • Geir Fredrik Sissener (H), ordførerkandidat i Arendal
  • Mette Gundersen (Ap), ordførerkandidat i Kristiansand
  • Johnny Greibesland (Sp), ordfører i Songdalen

 Møteleder: Trond Madsen, rådgiver i NHO Agder

 

Kl. 09.00 – 10.15. Dørene åpnes kl. 08.30.

Arr: Tekna
Sted: Solsiden
Frokostservering

Framleggelse av Teknas Teknologibarometer

Framlegging av resultatene fra Teknas Teknologibarometer. I rapporten går vi gjennom nærmere 50 teknologi-indikatorer, og sammenlikner Norge med andre europeiske land. Lise L. Randeberg, president i Tekna, legger fram rapporten.

Vi tar debatten om hva som haster mest for å gjøre Norge til et teknologisk fyrtårn.

Debattdeltakere: Marianne Marthinsen (Ap) og Heidi Nordby Lunde (H), begge stortingets finanskomité.

Møteleder: Aslak Bonde.

 

Kl. 13.00-14.30

Arr: Tannlegeforeningen og Juristforbundet
Sted: Solsiden

Flere må si ifra! Hva skal til for å varsle ved mistanke om omsorgssvikt og overgrep mot barn?


Manglende avdekking av omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn er et stort samfunnsproblem. Gang på gang opplever vi at barn har en dårligere rettssikkerhet enn voksne i dagens Norge.
Det svikter i alle ledd – altfor få melder fra ved mistanke: Familie, naboer, barnehage, skole, familievernkontor, politi/påtalemyndighet og helsevesenet. Vi må heller melde fra en gang for mye enn en for lite!

Hva sier lovverket om varsling ved mistanke om at barn lider nød?
Hvem har meldeplikt, hva sier helsepersonelloven, og hva med avvergingsbestemmelsen og taushetsplikten?

Hvordan få samfunnet, myndighetene og enkeltpersoner som deg og meg til å ta ansvar?
Dette er temaer som blir tatt opp på Juristforbundet og Tannlegeforeningen sitt debattmøte under Arendalsuka. Det blir rettet et spesielt fokus på meldeplikten for helsepersonell og på den offentlige tannhelsetjenestens unike posisjon til å varsle ved mistanke om omsorgssvikt og overgrep.

Inviterte debattdeltakere: Justisministeren, riksadvokaten, barneombudet, representanter for tannhelsetjenesten og Stortingets familie- og kulturkomité.

Ordstyrer: Inga Marte Thorkildsen.

 

Kl. 15.30-16.30

Arr: Naturviterne
Sted: Solsiden

Bioøkonomi - hvilke verdier snakker vi om og hvordan få de til å blomstre?

Under Arendalsuka vil Naturviterne utfordre de politiske partiene til en debatt om hva de kan gjøre for å legge til rette for bioøkonomien.

– Hvordan kan det legges til rette for å gjøre det attraktiv for private investorer og hvordan kan det offentlige legge til rette for å skape et miljø for innovasjon og det å få gode ideer til å bli kommersielle suksesser.

Faglig innledning ved professor Hans Fredrik Hoen, NMBU, med påfølgende politisk debatt. Deltakere: Nikolai Astrup (H), Ola Elvestuen (V), Odd Omland (Ap), Alf Holmelid (SV), Erling Laugsand (Sp), Kai Olav Fredriksen (MDG).

Ordstyrer: Aslak Bonde.

 

Kl. 18.00-19.30

Arr: Tekna og Forskerforbundet
Sted: Unio-kafeen / Strand kafé

Kommunal kompetansekollaps i 2035?

Forskerforbundet og Tekna legger fram et notat som viser at med SSBs framskrivinger mangler vi over 100 000 kommunalt ansatte for å vedlikeholde og utvikle kommunal velferd. Hvor kommer de fra, hvem skal betale for dette, hvem skal utdanne dem?

I panelet: Heidi Nordby Lunde (H), Else-May Botten (Ap), Gro Anita Mykjåland (Sp), ordfører i Iveland, Gunn Marit Helgesen, leder av KS, Lise L. Randeberg, president i Tekna og Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet.

Møteleder: Robert Kippe.

 

Kl. 19.00-21.00

Arr: Samfunnsviterne og Polyteknisk forening
Sted: Solsiden

Morgendagens kompetansebehov – debattmøte i regi av Samfunnsviterne og Polyteknisk forening

Dagens samfunn er preget av raske endringer, mangfold og kompleksitet. Gjennom grunnopplæringen skal norske skoleelever tilegne seg den kompetanse samfunnet trenger, i tillegg til den kompetanse de selv trenger for å bli gode, ansvarlige samfunnsborgere. Hva slags kompetanse trenger framtidens skoleelever for å være godt rustet til å møte de behov samfunnet har om 20-30 år?

Møteleder under debatten er Sigrun Aasland, fagsjef i Tankesmien Agenda.

Deltakere: Svein Sjøberg, professor emeritus ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, Marit Reitan, dekan ved NTNU, og Kristian Gundersen, professor i biologi ved UiO og deltaker i skoledebatten.

Knut Roppestad, musiker og erfaren organisasjons- og karriererådgiver, holder minikonsert i etterkant av debatten.

 

Kl. 22.00-00.00

Arr: NSO og ANSA
Sted: Solsiden

For tredje år på rad inviterer ANSA og NSO til #studentnach under Arendalsuka.

Vårt fremtidige arbeidsmarked kan virke mer og mer usikkert. Norge og verdens økonomi er i stadig svingning. Selv i trygge og solide bransjer her hjemme har det vært store runder med oppsigelse og usikkerhet for innbyggerne våre. Universiteter og høyskoler skal i dag utdanne mennesker til et arbeidsmarked hvor omstillinger blir en del av den nye hverdagen. Hvilken kompetanse du som arbeidstaker har blir mer og mer avgjørende for muligheten til å stå i arbeid. Samtidig vet vi i dag ikke hvilke utfordringer vi vil stå overfor i morgen og hvordan vi i fremtiden løser samfunnets utfordringer.

Vi spør derfor:
Hvordan skal vi forberede oss på dette?
Kan vi planlegge for hvilke kompetanser vi trenger?
Hva skal universiteter og høyskoler utdanne til?
Skal fremtidens kompetanse bestemmes av 19-åringes valg?
Trenger vi mer politisk styring av hva universiteter og høyskoler skal kunne tilby studier i?

I panelet: Henrik Asheim (H), Snorre Valen (SV), Kristin Clemet (Civita), Flere vil komme.