Torsdag 14. august

Arrangementer i regi av Akademikerne og medlemsforeningene.

Kl. 09.00-10.30

Sted: Solsiden Brasserie    
Tekna
 arrangerer.

 

Frokostmøte: Kan vi bruke petroleumskompetanse til å bygge lavutslippssamfunnet?

Paneldebatt og frokost på Solsiden Brasserie torsdag 09.00 – 10.30. Norge ser ikke ut til å greie sine egne klimaforpliktelser. Kan kompetansen fra petroleumsvirksomheten brukes til å bygge lavutslippsamfunnet? Bør den det? Eventuelt på hvilken måte? Hva kan politikerne gjøre?

Med nestleder i Energi- og miljøkomiteen Nikolai Astrup (H), stortingsrepresentant Snorre Valen (SV), adm. dir. i Norsk olje og Gass Gro Brækken, stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) og president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg. Debattleder: Aslak Bonde.

Kl. 17.00-19.00

Sted: Solsiden Brasserie    
Juristforbundet
 arrangerer.

Barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep

I 2013 ble 2500 barn avhørt ved landets 10 Barnehus i saker som omhandler vold og overgrep. Regelen er at barn skal avhøres innen 14 dager etter anmeldelse, men dette syndes det mot i praksis. Selv om etableringen av Barnehusene har ført til flere anmeldelser og mer samhandling mellom ulike aktører, er det fortsatt stort rom for forbedringer når det gjelder både politiets og påtalemyndighetens arbeid. Det er en utfordring å sikre at barns grunnleggende rettigheter innfris og at barns rettsikkerhet ivaretas. Juristforbundet utfordrer de politiske partiene til å foreslå fem tiltak som må iverksettes for å bedre situasjonen for barns rettsstilling på dette feltet.

Innledere:
Ole Sæverud, politimester i Tromsø, leder av Sæverud-utvalget
Astrid Johanne Pettersen, leder av Barnehuset i Oslo
Barneminister Solveig Horne
Barneombudet

Sentrale justispolitikere og representanter fra Familie- og kulturkomiteen på Stortinget deltar i den påfølgende debatten.

Møteleder: Siv Hallgren

Debatten avrundes med minikonsert med Jonas Alaska.

Arrangementet er åpent for alle.