Tirsdag 12. august

Arrangementer i regi av Akademikerne og medlemsforeningene.

Kl. 14.00-15.00

Sted: Solsiden Brasserie
Abelia og Akademikerne arrangerer

Fremtidens forskning 

Fremtidens næringsliv kjenner vi ikke, men vi vet at det vil være kunnskapsbasert. Investering i forskning og utdanning vil derfor være svært viktig for å utløse fremtidens potensial i grensesnittet mellom forskning, utdanning og arbeidsliv.

Abelia og Akademikerne forventer derfor at langtidsplanen for forskning vil legge frem gode og ambisiøse mål og tiltak. Like viktig er det at næringslivet gis større ansvar for forskningen, hvis ambisiøse mål skal nås. Løsningen ligger i samspill mellom virksomheter, forskningsmiljøene og utdanningsinstitusjonene, nasjonalt og internasjonalt.

Forskning bør engasjere, fordi forskning er fremtiden. Derfor inviterer Abelia og Akademikerne til debatt om forskning under Arendalsuka.

Møt:
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), partileder og stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V), leder av Stortingets kirke,- utdannings- og forskningskomite Trond Giske (Ap), leder Håkon Haugli , Abelia og leder Knut Aarbakke, Akademikerne.

Kl. 16.00-17.30

Sted: Arendal kulturhus, Store Torungen
Akademikerne, Legeforeningen, Psykologforeningen, Den norske turistforening, Kreftforeningen, Rådet for psykisk helse og Helse Bergen arrangerer.

Folkehelse - fra kunnskap til handling
Er det politisk vilje for for et mer helsefremmende samfunn?

Møteleder: Svein Tore Bergestuen

Velkommen
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne

Politikk for bedre folkehelse – hva fungerer?
Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Folkehelse – grenser for offentlige ansvar?
Kåre Hagen, direktør NOVA

Paneldebatt
Politikere:
Høyre - Bent Høie, helse- og omsorgsminister
Arbeiderpartiet - Torgeir Michaelsen, andre nestleder Helse- og omsorgskomiteen
Fremskrittspartiet - Kari Kjønaas Kjos, leder av Helse- og omsorgskomiteen
Kristelig Folkeparti - Olaug Bollestad, medlem av Helse- og omsorgskomiteen
Senterpartiet - Kjersti Toppe, første nestleder Helse- og omsorgskomiteen
Sosialistisk Venstreparti - Audun Lysbakken, partileder og medlem i Helse- og omsorgskomiteen
Venstre - Sveinung Rotevatn, medlem i Arbeids- og sosialkomiteen
Miljøpartiet de Grønne - Hilde Opoku, talskvinne

Fagpersoner fra arrangørorganisasjonene:
Den norske legeforening - Hege Gjessing, president
Helse Bergen - Stener Kvinnsland, direktør
Kreftforeningen - Anne Lise Ryel, generalsekretær
Norsk Psykologforening - Tor Levin Hofgaard, president
Rådet for psykisk helse - Tove Gundersen, generalsekretær
Den norske turistforening - Berit Kjøll, styreleder

Dropout starter i barnehagen!
Adrian Lorentsson, landsleder Mental helse ungdom

Paneldebatt fortsetter

Slutt kl. 17.30

Gratis inngang

Lenke til facebookarrangement.

Kl. 18.30-19.30

Sted: Solsiden Brasserie
Samfunnsviterne og Norsk Lektorlag inviterer til paneldebatt 

Barns helse og vilkår for læring i den norske skolen

Samfunnsviterne og Norsk Lektorlag inviterer til paneldebatt.

Det et stort fokus på både helseforebygging og skoleresultater i Norge. Skaper organiseringen norsk skole uhelse og stress blant barn og dårlige vilkår for læring? Hva fremmer og hva hemmer mestring og læring? Kan vi forebygge frafall og psykisk uhelse hos skoleelever ved å organisere undervisningen på en måte som fremmer mestring og læring?

Møteleder: Kristin Hoff

Paneldeltakere:
- Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)
- Anders Bakken, forskningsleder ved seksjon for ungdomsforskning, NOVA
- Catharina Næss, spes. i klinisk pedagogikk og styremedlem i Forening for klinisk pedagogikk
- Merete Nilsson Kleveland, PP-rådgiver og nestleder i Samfunnsviterne
- Gro Elisabeth Paulsen, lektor og leder i Norsk Lektorlag

Gratis inngang.

Kl. 22.00-00.00

Sted: Solsiden Brasserie
NSO og ANSA inviterer til uformell paneldebatt.

Tema: Studentnachspiel – #studentnach – Arendalsuka 2014

I panelet: kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), leder i KUF-komiteen Trond Giske (AP), partileder Trine Skei Grande (V) og stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Suksessen fra i fjor gjentas når NSO og ANSA inviterer til en uformell pubdebatt. Debattantene blir utfordret på hva som utgjør den komplette kandidat. Næringslivstopper og andre samfunnsaktører trekker ofte frem andre erfaringer enn det å mestre pensum når de blir bedt om å fortelle hva som har vært viktigst for deres karriere. Like viktig kan arbeidsformer, tilnærming til kunnskap, nettverk, utenlandsstudier, politisk og kulturelt studentengasjement eller kontakt med næringslivet være for den kompetansen kandidaten går ut i arbeidslivet med. Hvordan kan vi sørge for at de som går ut av høyere utdanning har den kompetansen og de kvalifikasjonene som trengs og hva er det vi trenger?