Akademikerne næringsdrivende

Publisert 

Akademikerne næringsdrivende er et utvalg sammensatt av representanter fra medlemsforeningene.

Utvalget arbeider for å bedre rammebetingelsene for næringsvirksomhet for liberale yrkesutøvere, med særlig fokus på små virksomheter. Utvalget er høringsinstans for Akademikerne i spørsmål som angår rammebetingelser for næringsdrift.

Av aktuelle saker nevnes:

* Bedre selvstendig næringsdrivendes rettigheter ved svangerskap, fødsel og barns sykdom.
* Sikre pensjonsordninger med gunstige finansieringsmuligheter. Arbeide for fleksibilitet med henblikk både på pensjonsalder og uttak av pensjon.
* Arbeide for hensiktsmessige modeller for kollegahjelp og nettverksystem.
* Arbeide for endringer i lovgivningen om ledighetstrygd, slik at det blir større likhet mellom næringsdrivende og arbeidstakere.
* Arbeide for gunstige ordninger for næringsdrivende akademikere med særlig vekt på forsikrings- og finansieringstilbud.