7. Egen pensjonssparing

Det er mange måter å spare til pensjonstilværelsen dersom du ønsker å gjøre dette. Du kan spare i bank, i fond, i bolig, ved å betale ned gjeld, eller du kan spare i særskilte individuelle pensjonsordninger. Under beskrives de viktigste reglene som gjelder for individuell pensjonssparing med skattefordel (såkalt «IPS»).

Skattefordel

Innskudd inntil kr 15 000 per år gir inntektsfradrag. Oppspart beløp formuesbeskattes ikke. Det er ikke inntektsskatt på avkastningen i spareperioden. Utbetalingen beskattes som pensjonsinntekt, det vil si med lav trygdesats. 

Binding på innbetalte midler Oppspart beløp er bundet frem du tar ut pensjonen.
Størrelsen på pensjon Årlig pensjonen bestemmes enten ut fra avtale, eller ut fra innbetalt beløp og oppnådd avkastning på innbetalingene og valgt utbetalingsperiode.
Regulering av pensjon under utbetaling Pensjonene reguleres ut fra avkastning på oppspart beløp.
Utbetalingsperiode Utbetalingsperioden er valgfri men må minst være 10 år og minst til fylte 77 år.
Fleksibelt uttak Det er mulig å ta ut pensjon fra 62 år.
Hva skjer med pengene om du dør før pensjonsalder? Som regel vil pensjonskapitalen gå til de etterlatte etter særskilte regler (avhenger av sivilstand, om du har barn, mv.), men dette vil være avhengig av pensjonsavtalen.
Hvor kan du kjøpe IPS? Du kan kjøpe IPS i bank, livsforsikringsselskap, pensjonsforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Du kan også se denne filmen om egen pensjonssparing:

--

Filmen er en del av en serie på syv filmer som ligger på Youtube. Filmene er laget i samarbeid med NAV, Norsk Pensjon, Finans Norge, Statens Pensjonskasse, Fellesordningen for AFP, Senter for Seniorpolitikk og AksjeNorge.

Mange har egen pensjonssparing i ordninger opprettet før 2006, såkalte IPA-ordninger. Det er ikke lenger tillatt å foreta innbetalinger til slike ordninger. I IPA-ordninger er det ikke mulig å ta ut pensjon før 64 år, men ellers har disse ordningene samme kjennetegn som IPS-ordninger.

Det er også mulig å tegne såkalte livrenteforsikringer som har litt andre skatteregler og bindinger.

Les også